KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Spotřebitelé se navracejí do specializovaných prodejen

22/01/08

Zdroj: www.agris.cz

Letošní výsledky největšího každoročního šetření vývoje nákupních preferencí českých domácností SHOPPING MONITOR 2008 společností INCOMA Research a GfK Praha ukazují, že velkoplošné prodejny (hypermarkety, diskonty a supermarkety) jako celek trvale posilují svou pozici na trhu, ale ztrácejí zákazníky v citlivých kategoriích zboží.

Velkoplošné prodejny zůstávají hlavním místem pro nákup takových kategorií jako jsou balené potraviny, nápoje a podobně. Když však dojde např. na nákup čerstvých potravin (pečiva, masa apod.) nebo specializovanějšího sortimentu drogerie a kosmetiky, zákazníci dávají stále častěji přednost speciálním prodejnám.

Podobně vyklízejí hypermarkety pozice v řadě nepotravinářských sortimentů. Tento vývoj se může ukázat jako nebezpečný zejména proto, že uvedené kategorie (čerstvé potraviny, specializovaná drogerie, nepotravinářské zboží) jsou zajímavé z hlediska tvorby marže.

Hypermarkety potvrzují svou celkově dominantní pozici: 38 % českých domácností je uvádí jako své hlavní nákupní místo pro celou oblast rychloobrátkového zboží (tj. prodejnu, ve které celkově utratí největší část měsíčních výdajů za potraviny a základní nepotravinářské zboží). Diskonty s 25% preferencemi opět potvrzují mírný, ale trvalý růst obliby u českých spotřebitelů. Preference supermarketů po poklesu v předchozích letech zůstávají spíše stabilní (16%). Stejně tak menší samoobsluhy udržely svou loňskou pozici se 14% úrovní preferencí v roli hlavního nákupního místa českých domácností.

Jiná je však situace, když se podíváme na hlavní nákupní místo pro jednotlivé sortimentní kategorie. Sortimentní kategorie se z hlediska typu preferované prodejny samozřejmě liší, lze však na základě jejich charakteru vysledovat podobnou strukturu distribučních míst. S určitým zjednodušením lze tyto kategorie sloučit do třech základních okruhů: trvanlivé potraviny, čerstvé potraviny a drogistické kategorie.

Trvanlivé kategorie do značné míry kopíruje celkový vývoj preferencí: dotázaní je nakupují především v hypermarketu (preference 33-39%). Celkově vysoké preference pro velkoplošné formáty (hypermarket, supermarket, diskont) jsou pro tyto kategorie typické a pohybují se od 75% do 83%.

V oblasti čerstvého zboží je ovšem trend právě opačný. Distribuce čerstvých potravin je celkově charakteristická opětovně rostoucími preferencemi pro menší, specializovanou prodejnu a to na úkor především velkoplošných prodejen. Nejcharakterističtější jsou preference typů prodejen při nákupu pečiva, čerstvého masa a uzenin: přibližně polovina dotázaných upřednostňuje pultovou prodejnu nebo menší samoobsluhu. Zejména u masa a masných výrobků je trend jasně zřetelný. Například čerstvé maso nakupuje v menších prodejnách (samoobsluhy, řeznictví) více než 50% zákazníků a tento podíl trvale roste již od r.2003.