KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Společný postup je vzájemně výhodný

22/01/08

Zdroj: AK ČR

Významnou změnou, k níž došlo před koncem uplynulého roku, je vstup Potravinářské komory ČR do Agrární komory ČR. Více o tomto rozhodnutí v rozhovoru sdělil prezident PK Miroslav Toman.

Co vedlo Potravinářskou komoru ČR ke vstupu do Agrární komory ČR?

Jsem přesvědčen, že agrární sektor má s potravinářským mnoho společného. Především je to snaha udržet na českém trhu dostatek prostoru pro domácí české výrobky za rozumných podmínek, které umožní další rozvoj obou odvětví. Z tohoto důvodu je bezpochyby pro obě strany výhodné, když tyto shodné zájmy budeme řešit společně.

Jaká je nyní právní subjektivita Potravinářské komory ČR?

Potravinářská komora ČR je zájmové sdružení právnických osob, ustavené podle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 f a následujících.

Jak budete vystupovat ve vztahu k obchodním řetězcům? Budete jednat s agrární komorou společně a řešit třeba špatné značení masa, zalistovací poplatky nebo vyvíjet tlak na ceny společně, anebo každý subjekt zvlášť?

Myslím, že otázka špatného značení je záležitostí kontrolních orgánů, my pouze můžeme dát podnět k šetření. Pokud jde o vztah k řetězcům, pak snad většina lidí ze zemědělského a potravinářského sektoru zaregistrovala, že Potravinářská komora ČR připravila návrh zákona, který by měl pomoci k vyřešení značně neurovnaných a nerovnocenných dodavatelsko-odběratelských vztahů vytvořených na českém trhu. Nepochybuji o tom, většina zemědělců a potravinářů se již někdy setkala s diskriminačními podmínkami ze strany řetězců, s problematickou dobou splatnosti, nebo s různými příplatky a slevami, které musely být dodavatelem poskytovány, aby se vůbec zboží dostalo na pulty. Právě těmto praktikám by měl nový zákon zabránit. Jsem přesvědčen, že v tomto případě jde oběma komorám o totéž – o spravedlivé podmínky – což je v podstatě další záležitost, která spojuje agrární a potravinářskou komoru, jak už jsem zmínil v odpovědi na první otázku, takže je společný postup výhodný.

Zejména v roce 2007 regionální a okresní agrární komory pořádaly soutěže o nejlepší potraviny kraje. V příštím roce by dokonce mělo jít na Zemi živitelce o celostátní kolo a vyhlášení jeho vítěze. Jak na tom chcete participovat?

Tyto aktivity Agrární komory ČR považujeme za velmi prospěšné, rozhodně na nich chceme aktivně spolupracovat a pomáhat propagaci regionálních výrobků za podpory ministerstva zemědělství. Rovněž se budeme snažit podpořit zvýšení jejich prodeje..

Jsou určitá třecí místa v zájmech zemědělců a potravinářů. Je to především cenová oblast. Jak se k ní stavíte?

Všichni – zemědělci i potravináři – jsme podnikatelé a chceme mezi sebou udržovat dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy s přiměřenou mírou zisku pro obě strany. Podobně jako zemědělce, tak i nás, zpracovatele a potravináře, pochopitelně trápí stále vyšší podíl zahraničních potravinářských výrobků v našich obchodech. A tady se znovu dostávám ke spojení zemědělců a potravinářů a k našemu společnému zájmu. Pokud nebude na českém trhu dostatek prostoru pro domácí české výrobky, pak v případě, že půjdeme skutečně do krajních důsledků, se bude snižovat domácí potravinářská výroba a samozřejmě také nákup surovin pro zpracovatelský průmysl od domácích producentů. Jedním z našich hlavních cílů je, aby většina domácích surovin byla zpracována v České republice a nekončila za hranicemi. Proto bychom se měli všichni snažit o korektní vztahy.

Jaké máte plány pro letošní rok a kde vidíte priority?

Prioritní pro Potravinářskou komoru ČR je nutnost podpory domácích potravin, jejich většího zviditelnění a širšího prosazení na domácím trhu. Naším společným úkolem je přesvědčit konzumenta, aby dával přednost domácím produktům a jsem přesvědčen, že právě tuto úlohu plní značka domácích kvalitních potravin Klasa. Tato značka na výrobku umožňuje spotřebiteli na první pohled snadno rozeznat kvalitní tuzemský výrobek. Bohužel, stále nevíme, kolik a jestli vůbec budou v příštím roce prostředky na její další propagaci, což ovšem považuji za velmi nešťastné. Proto budeme podporovat registraci tradičních pochoutek na úrovni Evropské unie a pomáhat našim zpracovatelům při této aktivitě. O návrhu zákona o významné tržní síle jsem již hovořil, podle mých informací by tento návrh zákona měl být do konce ledna předložen Poslanecké sněmovně. Chceme rovněž diskutovat o systému kontrol nařízených státem pro zemědělce a zpracovatele i o jejich financování, a to s cílem, aby nekomplikovaly život podnikatelům v obou těchto sektorech. K velmi důležitým úkolům pro rok 2008 také patří zefektivnění práce Potravinářské komory ČR a v této souvislosti také určitá její přestavba.