KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odvětví výroby brojlerů v USA

29/01/08

Zdroj: ÚZPI

Spotřeba drůbežího masa v USAS stále roste.

Vzestup drůbežářského průmyslu v posledních třiceti letech se vysvětluje hlavně stálým růstem spotřeby  jeho produktů. V 70. letech minulého století převažovala spotřeba  červeného masa. Američani konzumovali v roce 1972 přibližně 38,5 kg hovězího masa na osobu za rok,  24,9 kg vepřového masa a jen 19 kg drůbežího masa. Na spotřebě hlavních proteinů živočišného původu (Big Three Proteins – z hovězího, vepřového a drůbežího masa) se protein z drůbežího masa podílel jen 23 %.

V roce 2007 je situace výrazně odlišná. Spotřeba masa brojlerů je ze všech druhů mas nejvyšší a  činí  39,4 kg na osobu a rok, spotřeba hovězího masa 29,4 kg a vepřového 22,6 kg na osobu a rok.  Podíl brojlerů na spotřebě tří hlavních proteinů živočišného původu  je v současnosti 43 %. Důvodem je skutečnost, že během posledních 30 let si začali obyvatelé více uvědomovat zdravotní význam přijímané potravy. Výhodou drůbežího masa je, ve srovnání s jinými druhy masa, nízký obsah tuku; důležitý je i životní styl.
Existuje pět klíčových důvodů pro vysokou popularitu kuřecího masa:

  • kuřecí maso má vysokou hodnotu a přitažlivé cen
  • má výbornou nutriční skladbu, především nízký obsah tuku , doporučovaný výživáři
  • snadno se připravuje ke konzumaci
  • je využitelné pro různé způsoby přípravy
  • je vhodné do restaurací rychlého občerstvení a neformálních restaurací.

Příkladem využití drůbežího masa  v podnicích rychlého občerstvení jsou provozovny  McDonald’s, které v současnosti nabízejí pět druhů kuřecích sendvičů, nugety a nudličky a 4 druhy salátů. McDonald’s  nakoupí ročně 294,4 mil. kg kuřat.

K faktorům, které v budoucnu ovlivní americké odvětví výroby brojlerů patří zahraniční obchod, energie/krmivo, zdraví hejn a  růst obyvatel.
Watt Poultry USA,8, 2007, č. 12, s. 28-30

Zdroj: Agronavigator, ÚZPI

Zařazeno v Aktuality