KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obměna stáda prasnic

15/01/08

Zdroj: ÚZPI

V období nízkých cen za selata je možné investovat do budoucnosti prostřednictvím úplné obměny stáda prasnic, která může přinést zlepšení zdravotního stavu chovaných prasnic.

Díky nízkým cenám selat v poslední době uvažují některé německé podniky o úplné obměně stáda prasnic, která by jim měla přinést zlepšení parametrů užitkovosti. Především na severu země a v nových spolkových zemích plánují některé větší podniky repopulaci stáda prasnic nebo s ní již započaly.

Mnozí němečtí chovatelé se potýkají s výskytem zdravotních problémů ve stádě prasnic – především PRRS, výsledkem je klesající počet živě narozených selat. Často se náklady na veterinární péči vyšplhají na více než 100 EUR na prasnici. Proto se někteří chovatelé rozhodují pro radikální opatření – stáj pro prasnice kompletně vyprázdnit, všechny prasnice zlikvidovat, stáj vyčistit, vydezinfikovat a následně osadit novými mladými prasnicemi. Samozřejmě není toto opatření všelékem, pokud management zaostává, nemůže obměna prasnic přinést mnoho. Před přikročením k obměně stáda je nutné důkladně analyzovat výši nákladů a zisku. Je nutné kriticky zvážit s fundovaným poradcem následující body:

* Jak velký nárůst užitkovosti je opravdu realistický?

* Jak vysoká bude potřeba finančních prostředků?

* Jak zareaguje odběratel selat?

* Bude možné efektivně zorganizovat nákup mladých prasnic?

* Kdy je optimální časový okamžik pro zahájení obměny?

Tímto opatřením se podařilo např. farmáři Elsemanovi, který podniká v Severním Porýní-Vestfálsku, zredukovat náklady na veterinární péči pod hranici 70 EUR. Díky sanitaci chovatel mohl prodávat selata o týden dříve při stejné hmotnosti a ztráty selat poklesly na 1 %. Také plodnost se výrazně zlepšila – počet živých selat se zvýšil na 12,5 kusu (nárůst o cca 1 sele). Zvýšil se i počet odstavených selat – nyní je to 11,1 ks z jednoho vrhu. Pokud se podaří stabilizovat užitkovost na této úrovni, bude možné ročně získat 25 odstavených selat od jedné prasnice. Příčinou nárůstu užitkovosti je především dokonalé přerušení infekčního řetězce a minimalizace infekčního tlaku.