KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak se bude vyvíjet výroba vepřového masa ve světě?

29/01/08

Zdroj: ÚZPI

Čína má největší podíl na světové výrobě vepřového masa.

Podle FAO se ve světě v roce 2006 vyrobilo více než 276,5 mil. tun masa. Na celkové produkci se vepřové maso podílelo asi 107,5 mil. tun. Z celkem vyrobeného masa ve světě připadalo v průměru 40 kg na osobu a rok při největším podílu vepřového masa více než 15,5 kg.

Výroba vepřového masa ve světě má stále rostoucí tendenci. V období let 1990-1995 to bylo o 14,6 %, v letech 1995-2000 12,5 % a mezi lety 2000-2006 – 19,2 %. Podle odhadu FAO dosáhl meziroční růst od roku 2005 do roku 2006 3,3 %. FAO předpovídá pro rok 2007 další růst a to o 3,1 %, což představuje okolo 3,3 mil. t masa; celkové množství vyrobeného vepřového masa dosáhne 110,7 mil. tun.

Trendy ve výrobě vepřového masa (v 1000 t) za rok ve 20 zemích s největším ročním objemem výroby v roce 2006

 

Během posledních 5 nebo více let došlo k mohutnému rozmachu výroby především v oblasti Asie-Pacifik. Podíl Asie na světové produkci vepřového masa neustále stoupá. V roce 2000 se podílela na světové produkci vepřového masa více než 50 % a v roce 2006 to bylo více než 58 %. Podíl oblasti Evropa + Rusko poklesl v tomto období z 27 % na 24 %. Podíl oblast Severní – centrální Amerika zůstává stejný – okolo 12 %, Latinská Amerika se podílí 5 % a Afrika 1 %.

Největší výrobce vepřového masa – Čína se již v letech 2000-2003 podílela na světové produkci vepřového masa 46 %. Po roce 2004 její produkce dále rostla a dosáhla 47-48 % a v roce 2006 byl podíl téměř 49 %. Podíl oblasti Asie – Pacifik (bez Číny) byl v letech 200-2001 přibližně 8 %, v letech 2002-2004 9-10 % a v letech 2005-2006 – 9 %.

I další asijské země se dostávají mezi 20 největších světových výrobců vepřového masa za rok. Příkladem je Vietnam, který byl v polovině roku 2006 na 7. místě a v současnosti je již na 6. místě. Podle některých odborníků bude brzy vietnamské odvětví výroby prasat, při silné podpoře vlády, svojí roční produkcí a objemem exportů konkurovat Brazílii.

Filipiny a Thajsko, další asijské země na seznamu dvaceti největších výrobců vepřového masa, rovněž vykazují meziroční růst výroby, zatím bez změny pořadí.

Pokles pozice evropských zemí (Dánsko, Nizozemsko a Belgie) na seznamu největších výrobců v roce 2006 odráží relativní stagnaci výroby, sledovanou ve většině západoevropských zemí.

Je málo známo o tom, že by došlo k výraznému rozvoji velkých výrobců v Severní a Latinské Americe. Je zřejmé, že v minulém roce došlo ke konsolidaci, kdy zisky výrobců zůstaly pozitivní, ale existuje hrozba nižších cen při vyšších nákladech.

Analýza FAO potvrdila, že nedávné zvýšení cen krmiv by mohlo vést ke snížení růstu světové produkce vepřového masa, i když se zdá, že současně nastane příznivá situace speciálně pro Brazílii, Vietnam a Chile. Zvyšování cen za krmné složky v Číně v důsledku stále vyšší domácí poptávky nezastavilo rozvoj odvětví i když lze sledovat, že čínská výroba vepřového masa se stále více koncentruje do regionů s výrobou krmných obilovin.

Pozornost vzbuzuje Rusko, které usiluje nejen o zvýšení objemu ale i kvality vyrobeného vepřového masa za pomocí projektů z oblasti genetiky a podpůrných technologií. Rusko by mohlo před koncem dekády v seznamu největších světových výrobců obsadit 8. místo.
Pig International, 36, 2007, č. 5, s. 4-5

Zdroj: Agronavigator, ÚZPI