KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům KIS-ÚK č. 6/2008

18/01/08

OPERAČNÍ  PROGRAM  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ – AKUÁLNÍ NABÍDKA PODPORY V OP ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Na zasedání Zemědělské komise Ústeckého kraje dne 15.1.2008 bylo konstatováno, že se málo čerpají a využívají finanční prostředky z Operačního programu – Životní prostředí.

Informujeme Vás proto o možnosti podávání žádostí z OP ŽP, které se zaměřují na zlepšování stavu přírody a krajiny.

Na OP ŽP je vyčleněno celkem:

5,2 miliardy EUR, tj. 150 miliard Kč pro čistou vodu, vzduch a přírodu.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OP ŽP – www.opzp.cz

Jedná se o tyto materiály:

Aktuální nabídka podpory v OP Životní prostředí

2. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

3. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

Závazné pokyny pro žadatele OP ŽP a doplňující informace pro příjemce podpory – upravená verze ke dni 8.1.2008

Příručka pro žadatele – druhá výzva

Jedná se  především o žadatele z řad krajů, měst, obcí, příspěvkových organizací, školských zařízení, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob – podnikatelů a nepodnikatelů, ale na některé priority lze žádat i zemědělci.

Prostudujte, prosím, tyto materiály a využijte těchto prostředků, které jsou nám nabízeny.

Vydává: KIS-ÚK

Ludmila Holadová

 

 

Zařazeno v Aktuality, Zpravodaje IC