KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČR může brzy začít psát – České pivo – velkým písmenem

30/01/08

Zdroj: MZe

Evropská komise dnes poprvé zveřejnila v Úředním věstníku EU návrh na registraci chráněného zeměpisného označení „České pivo“. Potvrzuje tím, že „České pivo“ z jejího pohledu splňuje veškeré předpoklady pro ochranu svého názvu.

Více než tři roky usilovala Česká republika o možnost zápisu názvu „České pivo“ jako chráněného zeměpisného označení v Evropské unii. Žádost o registraci podali čeští pivovarníci prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví a Stálého zastoupení ČR v Bruselu Evropské komisi (EK) krátce po přistoupení ČR k Evropské Unii v roce 2004.
 
„Kvůli původně značně rezervovanému stanovisku Evropské komise absolvovala Česká republika dlouhá a náročná vyjednávání. Přestože Evropská komise opakovaně vznášela požadavky na vypuštění řady důležitých kritérií obsažených v naší žádosti, podařilo se je obhájit a zasadit se tak o možnost ochrany původního tradičního a vysoce jakostního postupu výroby Českého piva,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Během následujících šesti měsíců může EK k žádosti obdržet případné námitky třetích stran. Teprve poté bude ochrana definitivně stvrzena a název bude zapsán do registru.
 
„Pokud EK žádost definitivně schválí, budou mít domácí pivovary možnost používat chráněné zeměpisné označení "České pivo" na svých výrobcích, pokud splní přesně definované podmínky,“ vysvětlil 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
Tuzemské pivo je podle odborníků jedinečné, a to jak díky použitým surovinám – odrůdám ječmene a chmele, tak i technologií výroby, která je odlišná než ve většině jiných zemí.
 
Systém chráněných označení vznikl v roce 1992 se smyslem ochránit názvy kvalitních zemědělských a potravinářských výrobků, které si získaly věhlas v EU i ve světě, před konkurencí produktů neprávem se za tyto produkty vydávajících – tj. ochrana proti zneužívání věhlasu kvalitních výrobků; cílem je rovněž ochránit spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém kvality EU navenek, tj. vůči třetím zemím vytvářet světový standard /pozn. dlouhodobé úsilí o plnou uznatelnost v rámci WTO.