KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

České zemědělství je na vzestupu

28/01/08

V celkových výsledcích hospodaření českých zemědělců došlo od vstupu do EU k výrazné změně, z hlubokých ztrát do mírného zisku

Podle odhadů Evropského statistického úřadu EUROSTAT došlo v minulém roce k rekordnímu nárůstu meziročního vývoje reálného důchodu na pracovníka v zemědělství o více jak 20 procent, což je v unijní sedmadvacítce druhý nejlepší výsledek.
 
V rámci svého vystoupení na 74. žofínském fóru na téma Český venkov v kontextu renesance světového zemědělství to uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Důležitými faktory růstu jsou podle jeho slov zejména zvýšení hodnoty produkce, větší efektivita související mimo jiné s úbytkem pracovníků v resortu a vývoj na světových trzích.

„Čeští zemědělci jsou schopni obstát na jednotném vnitřním trhu EU, jejich konkurenceschopnost se dále zvyšuje,“ uvedl Gandalovič.
Aktuální hrozbou pro světovou ekonomiku je podle ministra akcelerace inflace, která v loňském roce zasáhla i oblast zemědělských komodit a potravin. Příčinou jsou vedle růstu vstupních surovin strukturální změny v poptávce, silný hospodářský růst v Číně a Indii nebo prudký vzestup poptávky po biopalivech zejména v USA.

Hlavním cílem českého zemědělství do dalšího období je podle ministra definitivní odpoutání od komunistické éry. Úkolem MZe je pomoci zemědělcům, aby se podstatně více mohli postavit do role skutečných správců naší krajiny, přírodního bohatství a vodních zásob, realizovat pozemkové úpravy jakožto jednu z hlavních spojnic mezi potřebami obcí, vlastníků a výkonných zemědělců.

Za klíčové považuje ministr odstranění historických nerovností, nastolení stejných konkurenčních podmínek pro zemědělce starých členských zemí EU, provedení kompletní revize všech informačních povinností a podstatné snížení byrokratické zátěže podnikatelů v zemědělství.

„Tyto všechny kroky mají jednoho společného jmenovatele,- pozitivní dopad na venkov. Postupná industrializace zemědělství jako neblahé dědictví socializace vesnic totiž odebírá venkovu jeho charakter a tím velkou část identity. Přitom v obcích do 2000 obyvatel žije v ČR téměř čtvrtina populace. Proto se snažíme v politice a podporách vytvářených na ministerstvu zemědělství postupně zohledňovat jejich přínos do reálného života na venkově. Pokud podceníme tuto snahu, bude se nám venkov stále více degradovat na pouhou ubytovnu obyvatel dojíždějících do měst za prací,“ upozornil ministr Gandalovič.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality