KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce a podpora v nezaměstnanosti

21/01/08

Zdroj: VD

Uchazeči o zaměstnání, který skončí pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtu ve své části třicáté šesté s účinnosti od 1. ledna 2008 novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Nově se stanoví, aby uchazečům o zaměstnání, s nimiž zaměstnavatel v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání skončil pracovněprávní nebo jiný pracovní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti. V pracovněprávních vztazích upravených zákoníkem práce půjde o okamžité zrušení pracovněprávního vztahu zaměstnavatelem z důvodu porušení zaměstnancovi povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce) a o skončení pracovněprávního vztahu na základě výpovědi zaměstnavatele z důvodu uvedeného v § 52 písm. g) zákoníku práce, tzn. v případě jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. To platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu. Tato změna zákona o zaměstnanosti reaguje na situaci, kdy uchazeč o zaměstnání se stal nezaměstnaným v důsledku porušení svých povinností, které mělo za následek skončení pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele.  Tato nová právní úprava se vztahuje i na případy skončení jiného pracovního vztahu (např. služební poměr) z obdobného důvodu.

Novela zákona o zaměstnanosti současně přiznává právo uchazeče o zaměstnání, aby mu úřad práce dodatečně přiznal podporu v nezaměstnanosti v případě, kdy skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního vztahu bylo příslušným orgánem uznáno za neplatné a uchazeč splňuje podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky