KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závislost německého trhu řepkového oleje na bionaftě

04/12/07

Zdroj: ÚZPI

V roce 2006/07 se z celkového množství 2,6 mil. t vlastní německé produkce řepkového oleje využilo pro technické účely 78 %, v tom většina sloužila pro výrobu bionafty. Současně se zvýšil import řepkového oleje o 60 % na 1,4 mil. t.

Trh s řepkovým olejem v Německu závisí na produkci a odbytu bionafty. Jak uvádí Svaz pro podporu olejnin a bílkovinných plodin (Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen – UFOP) ve zprávě 2006/2007, bylo v Německu za minulý tržní rok podle odhadu ZMP vyrobeno asi 2,6 mil. t řepkového oleje. Ve srovnání s rokem 2005/2006 to znamená zvýšení o 10 %. Z vyrobeného množství šlo k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu 22 % a pro technické využití 78 %. Přitom bylo z celkového množství řepkového oleje určeného pro technické účely využito 85 % pro výrobu motorového paliva.

Přes vyšší domácí produkci řepkového oleje zvýšilo Německo také import této komodity. ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH) z údajů celní statistiky odvozuje, že import řepkového oleje se v hospodářském roce 2006/07 zvýšil na 1,4 mil. t ve srovnání s 880 tis. t v minulém roce, v tom import technického řepkového oleje stoupl na 660 tis. t ve srovnání s  441 tis. t v roce 2005/06. Současně výrazně vzrostl také import ostatních rostlinných olejů. Například dovoz  palmového oleje stoupl o 15 % na dosud největší množství přesahující 1,0 mil.t. Dovoz sójového oleje se zvýšil o 272 tis. t na 433 tis. t a slunečnicového oleje o jednu pětinu na téměř 200 tis. t.

Jak UFOP dále sděluje, odbyt bionafty v Německu dosáhl v roce 2006 nejméně 2,5 mil. t a prodej rostlinných olejů jako motorového paliva na nejméně 600 tis. t. Podle průzkumu společnosti Arbeitsgemeinschaft Qutalitätsmanagement Biodiesel(AGQM) byl největším zákazníkem pro odbyt bionafty sektor dopravy, který v roce 2006/07 nakoupil 1,25 mil. t, následuje odvětví fosilních paliv, kam šlo asi 1 mil. t bionafty pro přimíchávání do konvenční motorové nafty. Podle očekávání byl zaznamenán klesající odbyt bionafty pro osobní automobily u veřejných benzinových pump, který se snížil na 172 tis. t. Podle odhadu UFOP zemědělství odebralo 90 tis. t bionafty, což je relativně malé množství vzhledem k celkové spotřebě 1,5 mil. t motorové nafty v tomto odvětví. Celková spotřeba rostlinných olejů jako pohonné hmoty se však značně zvýšila, a to na celkem asi 600 tis. t. Podle odhadu UFOP už koncem roku 2006 více než 10 % z celkového odbytu nafty v Německu bylo pokryto bionaftou nebo rostlinnými oleji. To znamená, že v minulém roce byl dosažen cíl pro rok 2020 stanovený pro podíl těchto látek na trhu s naftou.   

Podle informace UFOP se těší řepkový olej stále větší oblibě u spotřebitelů. V roce 2006 činil tržní podíl řepkového oleje 10,7 % z celkového prodeje jedlých rostlinných olejů, zatímco v roce 2005 to bylo jen 8,7 % a v předchozím roce 7,2 %. Přitom podle UFOP je řepkový olej jediným jedlým rostlinným olejem, jehož spotřeba v Německu během minulých let stále stoupala. Při posledním průzkumu spotřebovala průměrná privátní domácnost za rok asi 2 litry řepkového oleje. Mezi jedlými rostlinnými oleji však je na předním místě stále slunečnicový olej s tržním podílem 37 % (údaje za rok 2006), následuje olivový oleje se 17,2 % (pokles o 1,4 %), další nedeklarované druhy jedlých olejů se na trhu podílejí 23,9 %. Páté místo zaujímá kukuřičný olej s 3,2 %. Podle UFOP němečtí spotřebitelé při nákupu rostlinných olejů velmi citlivě reagují na cenu. 

Celková zpráva UFOP Bericht 2006/07 obsahující 112 stran a 36 tabulek je k dispozici na adrese
 
www.ufop.de

Agra Eur., 2007, č. 44, s. MM/7