KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Více chovatelů prasat má teď šanci uspět se žádostí o evropské peníze

10/12/07

Zdroj: MZe

S dalším nápadem, jak přispět ke stabilizaci sektoru chovu prasat, přišel ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zavedení nového preferenčního kritéria, resp. bodového zvýhodnění žadatelů umožní většímu počtu chovatelů prasat dosáhnout na evropské peníze.

Pracovní skupiny Evropského fondu pro rozvoj venkovajednaly 20. listopadu s cílem navrhnout nástroje pro zlepšení situace v sektoru prasat.

„Navýšili jsme prostředky ve prospěch těch žádostí, které v prvním kole neuspěly. Evropské peníze tak půjdou na dalších dvacet osm projektů zaměřených na modernizaci chovu prasat. Rozhodli jsme se také pro bodové zvýhodnění budoucích žadatelů, kteří chtějí například zlepšit technologie chovu nebo modernizovat porodny a budovy, ve kterých se o prasnice a selata pečuje po porodu“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Každé toto kritérium bude mít váhu pěti bodů a s vyhlášením druhého kola se počítá v únoru,“ doplňuje ministr.

V rámci 1. kola příjmu Žádostí bylo na sektor prasat zaregistrováno celkem 116 Žádostí o dotaci. Podrobná analýza tohoto sektoru je obsahem následujících tabulek.

Žádosti o dotaci na sektor prasat 
 

Nově zavedené preferenční kritérium: „Předmětem projektu je budova/stavba/technologie pouze pro chov prasat.“ a „Předmětem projektu je budova/stavba/technologie určená pouze pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu.“