KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Maďarsku postaví do roku 2010 sedm podniků na výrobu bioetanolu

04/12/07

Zdroj: ÚZPI

V Maďarsku má být do roku 2010 uvedeno do provozu sedm podniků na výrobu bioetanolu, které budou zpracovávat ročně 2-3 mil. t kukuřice. Státní podpora na tuto investici dosáhne maximálně 5 % z celkových nákladů.

Maďarská asociace výrobců bioetanolu oznámila před jedenácti měsíci plán výstavby 40 podniků na výrobu bioetanolu do roku 2010, jejichž provoz by však vyžadoval roční přísun asi 10 mil. t kukuřice, což je množství o 25 % vyšší než průměrná roční produkce Maďarska.  Avšak současné mimořádně vysoké ceny kukuřice odradily řadu investorů od náročných plánů a v letošním roce dosud přišly žádosti o licence na výstavbu takových závodů od deseti společností, z nichž pouze asi sedm se bude realizovat do roku 2010. Z těchto sedmi projektů musí být tři nebo čtyři dokončeny do roku 2008 a další tři do roku 2010.

Sedm podniků na výrobu bioetanolu bude zpracovávat dohromady 2-3 mil. t kukuřice ročně, to je v průměru 25-35 % z maďarské roční sklizně. Na podporu těchto investic je z maďarského státního rozpočtu vyčleněno 10 mld. HUF (39,98 mil. EUR), z nichž má být na  každý projekt věnováno maximálně 1,5 mld. HUF (6,0 mil. EUR). Výstavba jednoho podniku s roční výrobní kapacitou 150 mil. litrů bude stát 25-30 mld. HUF (100-120mil. EUR), na něž  stát ze svých fondů přispěje maximálně 5 %.  
 
AgFd East Eur., 2007, č. 301, s. 16-17