KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Účinnost vakcinace proti IBR

12/12/07

Inaktivovaná vakcína dokáže ochránit plemenice infikované BHV-1 před ztrátou plodů.

Infekční bovinní rhinotracheitis je klinicky a ekonomicky významné onemocnění skotu s endemickým výskytem v populaci krav. IBR způsobený BHV-1 (bovinní herpesvirus-1) charakterizuje celá řada klinických symptomů a může vyvolat jak respirační, tak i reproduční onemocnění. BHV-1 je často spojován s bovinním komplexem respiračních onemocnění a může také učinit zvířata vnímavými na sekundární bakteriální infekci. BHV-1 se šíří nazálním sekretem, kapénkami, genitálními sekrety, sérem a plodovými tekutinami.

Nevakcinované březí plemenice jsou vnímavější na reprodukční efekt BHV-1 a infekce může způsobit potratovost vyšší než 25 %. Tyto infekce také mohou rezultovat v pozdní potraty, které se vyskytují až 100 dnů po infikování plemenice. Dosud se mělo za to, že vakcinace modifikovaný živým virem i inaktivovanou vakcínou je nejefektivnější způsob kontroly šíření BHV-1.

Vědci ze South Dakota State University (Center for Disease Research and Vaccinology) a Novartis Animal Health prokázali, že inaktivovaná BHV-1 vakcína může zajistit výbornou ochranu plemenic proti ztrátám plodů způsobeným masivní infekcí BHV-1. Byly nashromážděny přesvědčivé důkazy proti mylnému názoru, že pouze modifikovaná živá vakcína může zabezpečit ochranu proti BHV-1. Ochrana generovaná inaktivovanou BHV-1 vakcínou může být poskytnuta bez nebezpečí možných negativních vlastností (potraty u březích plemenic, jejichž vakcinační status nebyl znám nebo byl problematický) modifikované živé BHV-1 vakcíny.   

Zařazeno v Aktuality