KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přijde o milionovou podporu?

12/12/07

Zdroj: AK ČR

V poslední době se na Agrární komoru ČR obrací čím dál tím víc soukromých zemědělců. Někteří z nich nejsou registrováni nejen v komoře, ale ani v Asociaci soukromého zemědělství, což je případ Miloše Urbánka z Katova u Dolních Louček.

Jeho syn, začínající zemědělec měl tu velkou smůlu, že sice žádost  o podporu přidělení dotací k titulu 1.3.2   Zahájení činnosti mladých   zemědělců, podal včas,ale pro nedostatek peněz se již nedostal do pořadí příjemců. Přitom patří mezi ty mladé zemědělce, jimž vyprší 16 měsíční lhůta od zahájení činnosti do vypsání druhého  kola přijmu žádostí.

Sedlákem od nepaměti

„Patřím mezi ty začínající mladé zemědělce, kteří podnikají v konvenčním zemědělství a tudíž jsem neměl šanci získat dotace v prvním kole přijmu žádostí vzhledem k zvýhodněnému bodovému systému ekologických zemědělců a zemědělců, kteří zahájili výstavbu,“ uvedl Urbánek junior. Je z rodiny, kde se zemědělství s půdou dědilo po řadu pokolení a i on se rozhodl po střední škole hospodařit s rodiči na zhruba 50 hektarech půdy. Tak jako 30 dalším zemědělcům, kteří podali žádost v prvním kole, mu záhy vyprší lhůta k dalšímu možnému žádání o podporu , na kterou začínající zemědělci mají ožnost dosáhnout a Evropská unie, resp. ČR, jim na to vyčlenila nemalou částku, 230 milionů korun. 

Potřebujeme v zemědělství nástupce

O podporu začínajících zemědělců se na ministerstvu zemědělství přihlásilo celkem 430 mladých farmářů. „Na tento dotační titul je ročně po sedm let vyčleněno přibližně 230 milionů korun. Ze 430 přihlášených se dostalo letos ale jen na polovinu,“ uvedl Jan Veleba, prezident AKČR.“To není spravedlivé, chceme,aby se dostalo na všechny . Potřebujeme nástupce a fandíme mladým lidem, kteří chtějí dál české zemědělství rozvíjet. Proto jsme iniciovali na ministerstvu zemědělství návrh, převést finanční prostředky z příštího na letošní rok a pomoci tak všem,“ řekl Veleba. Tento mechanismu není podle současných pravidel v rozporu s nařízením EU. Peníze lze  převést a tím bude možné návrhu agrární komory  vyjít vstříc. Po sedm let lze ročně čerpat na podporu začínajících farmářů vždy 230 milionů korun.  Zda se vyčerpá  1,610 miliardy korun  během sedmi let nebo v kratším období nikdo neomezuje. „Přitom ke svému startu začínající zemědělci potřebují  finanční injekci a ta se nabízí, proč toho nevyužít,“ uzavřel Veleba.

Bodové zvýhodnění může být problémem

Ti, na něž se nedostalo, se s takovou skutečností nechtějí smířit..“Beru to vůči synovi a celé naší rodině jako velkou nespravedlnost,“ říká otec Miloš Urbánek, který se do soukromého podnikání v zemědělství pustil hned v roce 1990. Má uzavřený obrat stáda a vykrmuje jatečné býčky červenostrakatého plemene. Na polích pěstuje především obilí a krmné plodiny,aby si mohl zajistit pro  dobytek  krmení. „Obrátil jsem se o pomoc nAsociaci soukromého zemědělství, tam se se mnou nebavili, nejsme prý jejich členové“, řekl Urbánek. „Na agrární komoře hned vyvolali jednání  a snahou je nám pomoci. V parlamentu mne dokonce  bez předchozího ohlášení vyslechl i ministr zemědělství Petr Gandalovič,“ dodává Urbánek.

„Při jednání s těmito představiteli MZe, SZIF, AKČR  jsem nabyl dojmu, že všichni cítí toto bodové zvýhodnění jedné skupiny začínajících zemědělců jako jistý problém, který je možné při troše úsilí, ještě v letošním roce a v prvních dvou měsících příštího roku vyřešit k spokojenosti přibližně 30 postižených zemědělců,“ vyjadřuje určitou naději Urbánek.

Rozděluje se podle Pravidel

Podle  vrchního ředitele strukturální sekce MZe Pavla Sekáče to není ale tak jednoznačné , jak by se mohlo zdát.  „Problém tohoto případu jako i dalších žadatelů, kteří neuspěli v prvním kole, je v tom, že finanční prostředky jsou rozdělovány podle Pravidel, jako i ostatní investiční podpory z PRV, a společnou podmínkou je, že jsou uplatňována pro výběr žádostí preferenční kriteria a projekty vybírány až do výše disponibilních prostředků – hranice je roční alokace na opatření. Tento způsob výběru odsouhlasili členové monitorovacího výboru konsenzem (členy jsou všechny nejvýznamnější nevládní zemědělské organizace v ČR) ještě před samotným vyhlášením prvního kola. Monitorovací výbor nakonec doporučil ministrovi zemědělství preferenční kriteria, dle kterých proběhl výběr žádostí. Je důležité zdůraznit, že to byl právě ministr Gandalovič, který svým rozhodnutím toto opatření zásadně finančně posílil v PRV oproti původním návrhům. To znamená, že takto mělo a má šanci mnohem víc mladých začínajících zemědělců. Ale to nejdůležitější je, že titul I.3.2 není jedinou možností podpory mladých  z PRV a ti, kteří to vědí, svých možností plně využívají v titulu I.1.1, kde jsou i preferenčně upřednostňování oproti jiným s možností většího finančního zisku,“uvedl Sekáč

„Na závěr připomenu, že v listopadu tohoto roku proběhla pracovní skupina MV k tomuto opatření, zejména s cílem vyhodnocení výsledků 1. kola a přehodnocení některých preferenčních kriterií opatření s tím, že nikdo z členů nevládních organizací nezpochybnil systém výběru projektů, ale pouze padala doporučení na úpravu některých preferenčních kriterií,“ uzavřel vrchní ředitel Pavel Sekáč.

Na snímku je Miloš Urbánek s Osvědčením. Foto Eli