KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Němečtí výrobci biopaliv budou na Ukrajině pěstovat řepku pro svoje podniky

04/12/07

Zdroj: ÚZPI

Němečtí výrobci biopaliv jednají prostřednictvím BBK na Ukrajině o pronájmu 50 000 ha půdy, kterou využijí pro výrobu řepky a výhodné dlouhodobé zásobování svých podniků surovinami.

Podle představitele Spolkové asociace pro výrobu energie z obnovitelných surovin (BBK – Bundesverband Biogene Kraftstoffe) němečtí výrobci biopaliv jednají o pronájmu farem na Ukrajině k zajištění dlouhodobého zásobování svých podniků surovinami.

Prezident BBK Peter Schrum sdělil tisku, že s ukrajinskou stranou už pokročily rozhovory o pronájmu asi 50 000 ha zemědělské půdy na Ukrajině. Předpokládá, že dodávky řepky z Ukrajiny pro německé výrobce biopaliv začnou od sklizně v roce 2008. Podle jeho slov realizace projektu zajistí trvalé zásobování členských společností BKK řepkou, protože na Ukrajině existuje značná rozloha dosud nevyužívané zemědělské půdy. Němečtí výrobci, kteří takto získají potřebné suroviny, nebudou muset platit vysoké světové ceny a vyhnou se nesnázím v situaci, kdy je na trhu nedostatečná nabídka a zemědělci kvůli nízkým cenám odkládají dodávky odběratelům. Představitel BKK slibuje, že na pronajaté ukrajinské půdě budu usilovat o zachování zemědělské dobré kondice půdy pro výrobu potravin i biopaliv. Na pronajaté půdě chtějí dodržet normální osevní postupy se střídáním řepky, pšenice a sóji jako hlavních plodin.