KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návrh Komise EU na dočasné zrušení cel z importu obilovin

18/12/07

Evropská komise navrhla, aby byla zrušena až do konce tržního roku 2007/08 cla z dovozu všech druhů obilovin kromě ovsa. Obilní trh EU se tak otevírá pro neomezené množství importu ze všech zdrojů. Návrh Komise bude projednávat Zemědělská rada na zasedání dne 18.12.2007

Evropská komise koncem listopadu navrhla, aby byla zrušena až do 30. června 2008 cla z dovozu všech druhů obilovin kromě ovsa. Toto opatření znamená, že obilní trh EU se otevírá pro neomezené množství importu ze všech zdrojů a bude platit jak pro tarifní kvóty importu za redukované clo, tak pro importy za normální clo.
Avšak vliv takového opatření, které musí schválit ještě Rada ministrů EU, nebude pravděpodobně vzhledem k současným rekordně vysokým cenám obilovin příliš rozsáhlý. Komisařka EU Mariann Fischer Boelová doufá, že uvedený návrh usnadní import obilovin ze zemí mimo EU a redukuje napětí na evropských obilních trzích. Podle ní byla letošní sklizeň v Evropě slabá a na domácím i zahraničních trzích převládají vysoké ceny. Ochrana dovozu na hranicích je už nyní relativně nízká, ale pro dovozy určitých obilovin se dosud uplatňují dovozní cla, která byla rozhodující pro zajištění rovnováhy na trhu EU. U ovsa zůstane pravděpodobně nadále v platnosti importní tarif 89 EUR/t. Finsko jako hlavní výrobce ovsa lobovalo za ochranu proti bezcelním dovozům této obiloviny a přesvědčilo Komisi, aby v tomto výjimečném případu upustila od návrhu na zrušení cla.

Podle údajů Mezinárodní rady pro obiloviny (International Grains Council – IGC) světová spotřeba obilovin v roce 2007/08 bude už třetím následným rokem vyšší než světová produkce. IGC uvádí, že nepříznivé letní počasí na severní polokouli a sucho v Austrálii způsobily, že původní předpovědi světové produkce pšenice byly sníženy. Během minulých 12 měsíců se prudce zvýšily světové ceny pšenice a importéři nakupovali na termínových trzích v souvislosti s tímto trendem pšenici do zásoby s předstihem.
Špatné podmínky počasí v mnoha evropských oblastech měly vliv na to, že celková produkce obilovin v EU v roce 2007 klesla proti předchozímu roku o 8 mil. t, přičemž během sezony  2006/07 se současně začaly vyprazdňovat intervenční zásoby, které se do konce tržního roku snížily o 13 mil. t na nulu. Tento vývoj nabídky se projevil v prudkém růstu cen, které na evropských trzích vykazovaly od července 2007 podobně jako světové ceny mimořádný vzestup.

Ačkoli světová produkce kukuřice letos dosáhne po mimořádně vysoké sklizni v USA rekordně vysoké úrovně, zvýšily se rovněž světové exportní ceny této komodity pod tlakem   poptávky na špičkovou úroveň. Rovněž v USA přes rekordní sklizeň a vysokou nabídku  stouply ceny kukuřice na domácím trhu, a to hlavně pod vlivem rozvoje výroby bioetanolu.

Podle odhadu Evropské komise budou na konci sezony 2007/08 světové zásoby obilovin na nejnižší úrovni od roku 1979/80.  
Výsledkem současné bilance nabídky a poptávky po obilovinách je rostoucí poptávka po importech v řadách evropských zpracovatelů obilovin. Pšenice pro výrobu chleba a pečiva, tvrdá pšenice, kukuřice, žito a čirok se už nyní dováží na evropský trh bez cla na základě systému variabilních cel EU vázaných na vnitřní a mezinárodní referenční ceny. Avšak současný návrh Komise na úplné odbourání dovozních cel (s výjimkou ovsa) má vydláždit cestu pro konkurenční dovozy méně kvalitní pšenice a ječmene od dodavatelů z Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu.

Návrh Komise na odbourání cla z importu obilovin budou projednávat ministři zemědělství EU na zasedání Zemědělské rady 18. prosince.

Zařazeno v Aktuality