KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komory posílily

18/12/07

Zdroj: AK ČR

Poslední letošní jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR v Hradci Králové udělalo významnou tečku za právě končícím rokem 2007. Z mnoha důvodů jsou závěry rokování tohoto tělesa, které reprezentuje kolem sta tisíc pracovníků resortu, velmi významné.

První důležitá zpráva je návrat Potravinářské komory zpět do Agrární komory. Vystoupení pana prezidenta Miroslava Tomana a vysvětlení, proč se Potravinářská komora vrací, bylo přijato velice pozitivně. Je třeba to sdělit, protože jsme často v zajetí zaběhlých kolejí, předpojatostí apod. První mají strach z druhých, druzí z prvních a ten kdo z toho profituje je ten na špici potravinové vertikály. Mám na mysli obchodní řetězce. Členové představenstva a dozorčí rady Agrární komory přijali s uspokojením tezi pana prezidenta Tomana, která stručně řečeno zní: Tam, kde je náš zájem společný, tam se budeme podporovat a postupovat společně. V oblastech, kde tomu tak není, ty budeme řešit samostatně. Především ale budeme komunikovat a jednat.

Dodávám, že s tím naprosto souhlasím a jsem přesvědčen, že naše pozice posílí. Jak jsem už řekl mnohokrát – dnes nám už nejde o medializaci, o zviditelnění, či o slávu, nám jde o jediné a tím je výsledek.

Druhou důležitou zprávou, kterou se představenstvo a dozorčí rada zabývaly je Usnesení vládního výboru pro EU ze dne14.11.2007 č. 17  „Pozice vlády k revizi rozpočtu SZP“. Je třeba říct, že materiál je velmi objektivní. Respektuje rozložení českého zemědělství a konečně si všímá problémů, na které jsme léta upozorňovali – zmenšující se rozměr, narůstající dovozy potravin, nerovné podmínky s farmáři EU 15 apod. Konečně se po létech hovoří o výrobě, o určité hranici soběstačnosti v hlavních komoditách, o cenách potravin. Naše práce, ač se to často zdálo, přece jenom nebyla tak úplně marná. Při této příležitosti chci sdělit, že chceme navázat na náš nedávný materiál „Východiska ze snižování rozměru českého zemědělství“ a v kontextu s dynamickými změnami po letošních žních představíme náš pohled na českou agrární politiku v nových podmínkách. První materiál k diskusi bude prezentován 22. ledna 2008 na agrárním fóru na Žofíně.

Představenstvo a dozorčí rada projednávaly mnoho dalších aktuálních otázek, například konečné rozhodnutí a řešení letákové akce k řetězcům, viz informace na našem webovém portálu pro členy. Považoval jsem za potřebné dvě z nich zde zmínit pro všechny.

Jan Veleba, prezident AK ČR