KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič bojuje za navýšení financí pro naše vinaře

04/12/07

Zdroj: MZe

Brusel, 27. listopadu 2007

Debata o reformě trhu s vínem pokročila k separátním jednáním s jednotlivými ministry. Česká republika nesouhlasí s navrhovanou výší finančních prostředků pro české vinaře.

Výpočet totiž vychází z pro nás nepříznivého období. Ministr Gandalovič usiluje o změnu období a tím navýšení částky, která v současném návrhu našim vinařům přiznává průměrně jen 88 EUR na hektar a zůstává hluboko pod průměrem EU i pod sumou navrženou sousedním zemím.

Návrh Komise vychází z čerpání za období 2005 a 2006, kdy ČR teprve připravovala administrativní systém, půdu na restrukturalizaci vinic a vybírala vhodné sazenice z odpovídajících oblastí. Čerpání prostředků proto bylo poměrně omezené. Po překonání těchto „dětských nemocí“ sektor nabral na dynamice, je funkční a zaměřený na produkci vysoce kvalitních vín při nízkém výnosu vinic, tedy naprosto v souladu s cílem reformy společného trhu s vínem. V letošním roce mohlo MZe přijmout pouze zhruba polovinu podaných žádostí o restrukturalizaci při částce 3,2 milionu EUR. Výpočet Evropské komise stanovil pro ČR přibližně 1,6 milionu EUR pro rok 2009 a cca 2,2 milionu EUR pro roky následující, a to včetně 28 procent povinných prostředků na propagaci v třetích zemích. Evropská komise však už v podstatě uznala oprávněnost našeho požadavku na navýšení tím, že na příští rok schválila naše projekty ve výši 10,9 milionů korun.

„Česká republika má návrhem stanovenu průměrnou částku 88 EUR na hektar, což je hluboko pod úrovní celé Evropské unie se 147 EUR na hektar,“ vysvětlil ministr Gandalovič. „Usilujeme o to, aby se pro výpočet použilo aktuálnějšího období, nejspíš rok 2007.“

Ministr svůj návrh přednesl komisařce pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer-Boel. Ta argumenty české strany uznala jako závažné. Do jaké míry ale budou zohledněny, nelze v tuto chvíli předjímat.

28% finančních prostředků z celkově navržené částky má být použito na propagaci v třetích zemích. Podle ministra Gandaloviče ale ČR nemá takový vývozní potenciál a prostředky by proto nebyly využity efektivně.

„Chceme mít možnost využít navržené peníze na jiné nástroje, například na zavádění moderních technologií nebo je alespoň přesměrovat na podporu prodeje našeho vína na trhu Společenství,“ dodal Gandalovič.

Čeští a moravští vinaři to oprávněně vnímají jako znevýhodnění. Poukazují na to, že země, které dlouhodobě zatěžovaly rozpočet EU kvůli svým přebytkům by podle návrhu byly teď na mnoho let zvýhodněny. V otázce doslazování se požadavek ČR na zachování užití řepného cukru nemění, s ohledem na tradiční technologie s úplným zákazem cukření nemůžeme souhlasit. V otázce klučení a označování vín bude ČR flexibilní.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství