KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ČESKÉ JABLKO = DOBRÝ SKUTEK

12/12/07

Zdroj: AK ČR

Ovocnářská unie České republiky připravila pro předvánoční dobu tradiční dobročinnou akci. V průběhu prosince 2007 poskytnou členské podniky OUČR zdarma jablka pro ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců a do dalších obdobných zařízení. Akce proběhne ve všech regionech ČR.

Zhruba 70 ovocnářských subjektů daruje jablka, jako symbol českých vánoc, do více než 80 ústavů. Tuto tradiční dobročinnou akci pořádá Ovocnářská unie ČR již desátým rokem. Letos  tak chceme darovat  zhruba 8 tun jablek těm nejpotřebnějším. Zároveň chceme upozornit naši veřejnost, že i přes letošní nižší sklizeň máme ve skladech dostatek kvalitních konzumních jablek, kterými budeme zásobovat náš trh po celé zimní období až do jara. Také vyzýváme další producenty potravin, aby se k této akci připojili, abychom v této předvánoční době společně udělali dobrý skutek a upozornili na to, že je u nás dostatek kvalitní zdravé, české produkce.

Ovocnářská unie České republiky

Doprovodné akce:

  • Tisková konference k výše uvedené akci se koná dne 13.12.2007 od 13 hodin za účasti předsedy Ovocnářské unie ČR pana Jaroslava Mušky na adrese:PRESS CENTRUM, Malý Pivovar, České Budějovice (bližší informace podá – ing.Petr Leber – tel:603851741)
  • Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, 9.12.2007 od 10 hodin – soutěže, ochutnávky, zábavný program (bližší informace podá – p. Petr Škuta – tel:603504270)