KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cena za nejhorší výrobek

11/12/07

Zdroj: ÚZPI

Cenu „Bad Product Award“ získala vodovodní voda Dasani od společnosti Coca Cola a výrobky Kellogg´s s vysokým obsahem cukru a soli.

Světová federace spotřebitelských organizací „Consumer International“ udělila cenu „Bad Product Award“ níže uvedeným firmám za určité výrobky příp. v kombinaci s neetickou reklamou či zavádějícím značením.

Základní kritéria výběru zahrnovala velikost společnosti, celkový objem prodeje, přímý dopad na spotřebitele a potenciální přístup společnosti k nápravě.

Mezi nápoji zvítězila společnost Coca Cola za vytrvalé uvádění na trh (od r. 2004) lahvové vody „Dasini“. Voda pochází ze stejného zdroje jako místní vodovodní voda, a přitom je použito tvrzení: „Filtrovaná nejmodernějším postupem a obohacená speciální směsí minerálů pro dosažení čerstvé a svěží chuti“.

Společnost Kellogg´s se stala vítězem v kategorii potravin, a sice za marketingové praktiky zaměřené na děti. Tato společnost, která měla v r. 2006 obrat 10,9 mld. USD vydala na reklamu 916 mil. USD, a to především se zaměřením na děti. Výsledkem je, že 27 % z jejich obratu v USA tvoří spotřeba dětmi do 12 let. Problémem ovšem je, že společnost propaguje výrobky nanejvýš nevhodné z hlediska zdraví dětí, protože mají nesmírně vysoký obsah cukru (Kellogg’s cereals ve Francii: 33 % cukru, Coco Pops v Austrálii: 36,5 % cukru, Frosted Flakes v Mexiku: 40 % cukru). Kromě toho je i obsah soli považován pro děti za zbytečně vysoký, a sice 720 mg sodíku/100 g výrobku Rice Bubbles, tj.1,8 g soli/100 g (1 g sodíku = 2,5 g soli). (Australská spotřebitelská asociace, ACA, doporučuje pro běžné snídaňové cereálie nejvýše 800 mg sodíku/100 g.)

Dále byla „oceněna“ společnost Mattel, která musela v r. 2007 během pěti týdnů stáhnout z trhu přes 21 mil. hraček, a sice kvůli závadám designu a použití jedovatých nátěrů s olovem. Obsah olova u jedné z hraček převyšoval 200krát povolené množství.

Úplným vítězem soutěže o je americká pobočka japonské farmaceutické firmy Takeda Pharmaceuticals s televizní reklamou neeticky zaměřenou na děti, a sice na pilulky na spaní “Rozerem“ (slogany zaměřené na začátek školního roku, např. „Rozerem připomíná, že opět nastal školní rok.“). Reklama může mít řadu negativních vedlejších účinků na psychiku, a kromě toho, pokud jde o děti, lék není dětem určen. Příbalový leták uvádí, že bezpečnost a účinnost pro pediatrické pacienty dosud není zjištěna, a že jeho užívání může mít vliv na reprodukční hormony.