KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny v systému výplaty nemocenských dávek

22/11/07

Zdroj: RSSV

 

Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o. Most, Báňská 286

 

 

pořádá seminář

 

 

Změny v systému výplaty nemocenských dávek

 

 

Přednáší: p. Vladislav Lehman

 

 

Cíl:         seznámení s aktuálními změnami, ke kterým dojde v oblasti výplaty nemocenských dávek od 1. 1. 2008

 

 

Obsah:  Změny v oblasti NP, jeho organizaci a povinnostech  

              zaměstnavatelů

Okruh pojištěných osob, nové podmínky účasti na NP

Nové podmínky nároku na dávky, stanovení výše dávek a výplata

Povinnosti zaměstnavatelů v NP, sankce

Změny zákoně o pojistném za soc. zabezpečení

Změny v zákoně o důchodovém pojištění

Posuzování zdravotního stavu pro účely NP

Změny v pojištění OSVČ

 

 

 

Místo konání:   RSVV, ul. Báňská 286, 434 01 Most

Termín konání: 5. 12. 2007                         

                          časový harmonogram:        8:50  –   9:00 hod. prezence

                                                                       9:00  – 13:30 hod. přednáška

 

 

Cena:                  950,- Kč vč. DPH           VS 11107058

                                /občerstvení v ceně semináře/

 

Kontakt:               pí. Hanusová

                                tel.: 476208018       e-mail: vzdelavani@rsvv.cz

Zařazeno v Pozvánky