KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vystoupení tajemníka AK ČR na 10. setkání Profi Press Zemědělská politika 2008

27/11/07

Zdroj: AK ČR

Dámy a pánové,
Renesance českého zemědělství.

Je troufalé mluvit o renesanci č. zemědělství, v situaci, kdy dlouhodobé tendence vývoje tohoto odvětví jsou opačné než tendence v ostatních odvětvích ekonomiky jako celku.

V ostatních odvětvích roste HDP, podíl zemědělství na jeho tvorbě dlouhodobě klesá.

V ostatních odvětvích roste zaměstnanost, v zemědělství dlouhodobě klesá.

V ostatních odvětvích se v posledních letech dosahuje kladné saldo zahraničního obchodu s tendencí dalšího růstu, v zemědělství je hluboce záporné s tendencí prohlubování této záporné hodnoty.

Již 17 let se neustále snižuje rozměr č. zemědělství měřený HZP v cenách r. 1989. Za 2. světové války se snížil o 27 mld. Kč z předválečné úrovně 80 mld. Trvalo čtvrt století, než se na tuto předválečnou úroveň objem zemědělské produkce podařilo vrátit.

V té době jsme dováželi obilí, maso, mléčné výrobky, vejce – prakticky všechny základní potraviny a byly dlouho na lístky.

     
Za posledních 17 let se objem zemědělské produkce snížil ne o 27 mld. Kč, jako za 2. světové války, ale téměř o 40 mld. z úrovně 109 mld. v roce 1989.

Bude se rozměr zemědělství dál snižovat?

Budeme dál zohyzďovat venkov a krajinu prázdnými kravíny a vepříny?

Nebo se pokusíme objem zemědělské produkce obnovit?

Poslední, úspěšný, poválečný pokus trval 25 let!

Poprvé od našeho vstupu do EU se plně projevil vliv otevřeného globálního trhu, který eliminuje vnitřní vlivy malého domácího trhu.

Souběhem několika vlivů, z nichž dominující je prudké zvýšení cen obilí na světovém trhu, vznikla po žních 2007 objektivně nová situace, která založila nový vývoj zemědělství.

Nejde o jednorázovou amplitudu, výkyv, jde o relativně stabilní trend.

Potvrzeno v diskuzních příspěvcích účastníků kongresu Severní Amerika-EU, převažovalo pozitivní hodnocení a pozitivní očekávání dalšího vývoje s výjimkou odvětví chovu prasat.

Světové ceny zemědělských surovin (přednáška Kinga)

                         2005              2007             změna
• Pšenice            157              327              +108
• Kukuřice             98              160              + 63
• Ječmen               95              117              + 95
• Sojové boby     223              348              + 56
• Máslo             2 112           3 750             + 78
• Suš. mléko     2 250           5 000             + 122
• Sýr Čedar       2 900          4 950              + 71

V dalším vývoji je třeba počítat s narůstajícím geopolitickým vlivem na zabezpečení většího podílu energie z domácích zdrojů – názor i českého premiéra (biopaliva).

Sečteno a podtrženo:

• Dojde k renesanci rostlinné produkce (příklad – už nyní se navrhují smlouvy na řepku ze sklizně 2008 za 9.000 Kč/t)
• Dojde k zvýšení cen potravin a tím i vážnosti zemědělství
• Dojde ale také (už vlastně došlo) k situaci, kdy ŽV nestačí vstřebat tempo zvyšování cen surovinových vstupů z rostlinné produkce – v podmínkách ČR se prohloubí strukturální nerovnováha

Nepokusíme se připojit k úsilí o zvýšení zemědělské produkce v Evropě, kdy EU 15 ruší povinné odstavení půdy do klidu?

Neměli bychom více podpořit využití zemědělské a lesní biomasy k obecně průmyslovým a energetickým účelům za situace, kdy se cena ropy blíží 100 USD za barel a kdy obchodníci s ropou už dnes uzavírají kontrakty pro rok 2010 a to na cenu 200 dolarů za barel? Za více než dvojnásobek dnešní ceny?

Neměli bychom začít obnovovat živočišnou produkci? Mléka jsme produkovali téměř dvojnásobek než dnes, podobně červeného masa.

Nebo se budeme jen těšit z rozrůstajících se zelených ploch, které nemají užití. Profitovat z výhodného vývozu základní suroviny obilí? Vývozu pro to, aby se přidaná hodnota mohla tvořit jinde než u nás?

Není na čase změnit tak zvaný národohospodářský pohled na zemědělství jako na útlumové odvětví, které nemá odbyt?

Není na čase skutečný národohospodářský pohled na zemědělství, jako na plnoprávné a prorůstové odvětví s mnoha vazbami?

Neměla by se znovu posoudit koncepce č. zemědělství v rámci strategie rozvoje venkova z pohledu rýsujících se globálních tendencí?

Neměli bychom v těchto souvislostech, a to i v rámci přípravy našeho předsednictví v EU usilovat o jinou změnu SZP než jen škrty a stropy?

Neměli bychom usilovat místo o sociální dotace na farmu o proticyklické platby, které by umožnily přežít silným podnikům rostoucí rizika cenových výkyvů i rostoucí rizika neúrody?

Je to mnoho otázek.
Pokusili jsme se na ně odpovědět zpracováním „Východisek ze situace, kdy se neustále zmenšuje rozměr českého zemědělství“. Materiál prošel posouzením praktiků i teoretiků. O východiscích jsme diskutovali i na nedávné národní konferenci o venkovu. Tento inspirační materiál jsme dali k dispozici politikům a je zveřejněn na internetovém informačním portálu Agrární komory www.apic-ak.cz .

K hledání východisek je potřeba politické vůle, k jejich realizaci podpora celé společnosti a skutečně rovnoprávná SZP.

Přichází doba, kdy bychom měli změnit image zemědělství směrem k veřejnosti.

Je třeba méně naříkat a mluvit více pozitivně.

Do oboru, který se prezentuje stálými problémy, nízkými mzdami, nízkou společenskou prestiží, nepůjde mladá generace – pokládám to za nejvážnější problém nejbližších 5ti let. Neznamená to však, že v případě potřeby nebudeme dělat akce úterního typu.

Je třeba varovat před ukvapenými závěry z příznivého roku 2007:
• Podniky právnických osob pracují v režimu, kdy financují svoji výrobu z 42% cizími zdroji (EU 15 – 15%, USA – 12%)
• Je třeba ještě mnoho takových roků, abychom srovnali krok
• V tržbách se letos nestane nic než to, že se vrátíme na úroveň roku 2001

Dámy a pánové,
dovolte popřát nám všem, aby renesance českého zemědělství vévodila událostem roku 2008.


Ing. Jan Záhorka, tajemník AK ČR