KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF podpoří soukromé skladování vepřového

07/11/07

Zdroj: SZIF

Vzhledem k současné tíživé situaci na trhu s vepřovým, vyhlásila Evropská komise podporu soukromého skladování.

 Podle jeho údajů mohou proto prostřednictvím SZIF chovatelé, respektive fyzické nebo právnické osoby, podnikající v odvětví masa a živočišné výroby alespoň 12 měsíců, této podpory využít. SZIF přijímá žádosti o uzavření smlouvy na soukromé skladování vepřového masa od 29. října 2007.

Podnikatelé v živočišné výrobě pak mohou skladovat vepřové maso po dobu tří až pěti měsíců s možností získání podpory na pokrytí části nákladů na skladování. Po této době je možné maso prodat na volný trh nebo dále skladovat. Za pětiměsíční skladování např. deseti tun kýty nebo plece lze získat 4 210,- Eur.

Podpora soukromého skladování může být poskytnuta pouze na čerstvé vepřové maso řádné a uspokojivé obchodní kvality. Zároveň musí pocházet z jatečných prasat, která byla chována na území Evropské unie po dobu alespoň 2 měsíců a která byla poražena v době nepřesahující 10 dnů před zmrazením.

Nejmenší možné množství vepřového masa, na které lze uzavřít smlouvu o soukromém skladování, činí v případě nevykostěného vepřového 15 tun, v případě vykostěného 10 tun.

Podmínky pro poskytování podpory na soukromé skladování vepřového masa, příslušný formulář i plné znění nařízení Komise (ES) č.1267/2007, jsou k dispozici na internetových stránkách SZIF www.szif.cz a to v souborech ke stažení v sekci SOT/Komodity, Živočišná výroba, Vepřové maso, Soukromé skladování vepřového masa.

Jestliže to situace na trhu bude vyžadovat, Evropská komise může rozhodnout o prodloužení skladovacího období, za které bude možné čerpat podporu.

Zařazeno v Aktuality