KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stát chce zabránit spekulacím s půdou

07/11/07

Poslanecká sněmovna se bude na některé z příštích schůzích zabývat novelou, která má zabránit spekulacím s půdou

Nové ustanovení se týká prodejů státní půdy podle zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví státu. Právní úprava také stanoví, komu lze půdu prodat. Pokud bude více zájemců, fond je vyzve, aby nabídli cenu za pozemek. Podle zákona prodá půdu nejvyšší nabídce s tím, že ostatním uchazečům fond vrátí složené kauce.

 Podle novely zájemci budou muset složit kauci ve výši pěti procent z minimální ceny prodávaných pozemků, nejméně však 5000 korun. Pokud se ale zájemce s nejvyšší nabídkou rozhodne, že pozemky nekoupí, kauce mu propadne a stane se příjmem Pozemkového fondu.
Pokud vítěz výběrového řízení na prodej půdy odstoupí, fond už také nebude oslovovat další, ale prodej ukončí. Stát chce zabránit tomu, aby nemusel prodávat půdu za nevýhodnou cenu zájemcům s nízkou nabídkou.

 

Zařazeno v Aktuality