KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Snazší obchodování s ohledem na bluetongue

07/11/07

Zdroj: Agris

Snazší obchodování s ohledem na bluetongue

Protože katarální horečka ovcí (bluetongue) činí velké problémy velké části Evropy, sešli se 30. 10. ve Vídni šéfové veterinárních autorit deseti středoevropských členských zemí EU, aby projednali podmínky vzájemného obchodu.

Informoval o tom v pátek mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben s tím, že výstupem z jednání je zjemnění podmínek pro obchodování se skotem a ovcemi, samozřejmě s ohledem na nařízení Komise č. 1266/2007 z 26. 10. 2007. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS je to dalším významným krokem, který našim chovatelů, především ze západních krajů ČR, umožní obchodovat s dobytkem mnohem snáze než dosud.

Novinky v postupu při obchodování a nové kroky proti nemoci bluetongue platí v celé EU od 1.11. 2007 a všechny krajské veterinární správy s nimi byly seznámeny. Vyplývá z nich, že v rámci EU je oblast zasažení bluetongue sérotypem 8 brána Komisí jako jeden celek se stejnou nákazovou situací. Aktuální mapu uzavřených pásem v EU lze najít na webových stránkách SVS www.svscr.cz, v rubrice „Zdraví zvířat – Katarální horečka ovcí – Nákazová situace“

V dotčených krajích a okresech ČR je dnem 1. 11. 2007 vyhlášeno pouze „OCHRANNÉ PÁSMO“. S podmínkami zde platícími byly kraje již seznámeny. Asi za nejdůležitější lze považovat to, že v případě odeslání zvířat na jatky musí příslušná KVS prostřednictvím systému TRACES zaslat úvodní část veterinárního osvědčení (kde jsou údaje o chovateli, který zvířata odesílá a adresa jatek) min. 48 hod. před nakládkou zvířat.

Informace o jednotlivých uzavřených pásmech v členských zemích EU jsou přístupné na webové adrese: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/
bluetongue_en.htm
.

SVS podle Dubna počítá v souvislosti s rizikem katarální horečky ovcí s pečlivou organizací monitoringu, to znamená, že na základě schváleného nařízení Komise rozdělila zejména v blízkosti hranic s Německem území do pomyslných „čtverců“ (45 x 45 km), kde podle dohodnutého klíče monitoring probíhá (tj. odběry krve a laboratorní vyšetření). Pokud okres leží ve 150km pásmu, musí být v každém „čtverci“ vyšetřeno měsíčně 150 ks skotu. Na ostatním území ČR musí být v každém „čtverci“ vyšetřeno ročně 600 ks skotu.

Na úrovni orgánů EU se také počítá s možností vakcinace v pásmech