KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení zástupců odbytových organizací zemědělců

14/11/07

Zdroj: AK ČR

Zástupci odbytových organizací zemědělců se sešli 8. listopadu v sídle AGRO Jesenice u Prahy a projednali návrh novely nařízení vlády č. 655/2004 Sb. o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti.

Konstatovali, že:

• Zavedením nízkých stropů podpory na 1 žadatele poškodí důvěru v proces sdružování regionálních odbytových organizací do větších seskupení, která jsou schopna vyjednávat s odběrateli i dodavateli lepší tržní podmínky,

• Návrh svých retroaktivním dopadem výrazně poškozuje právní vědomí, destabilizuje podnikatelská prostředí v zemědělství, odporuje legislativním normám ČR i evropským,

• Nemohou v žádném případě s návrhem souhlasit.