KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Požadavky na zmírnění dopadů krize odvětví chovu prasat v ČR demonstrace 20. listopadu 2007

27/11/07

Zdroj: AK ČR

Chov prasat v ČR tvoří 12 % hrubé zemědělské produkce. Z celkových podpor 35,6 mld. Kč rozpočtu r. 2006 tvořily podpory chovatelů prasat 181 mil.Kč, tedy 0,5% a v letošním roce dále klesnou.

Pokles tržeb odvětví v letošním roce dosáhne 2 mld.Kč, za období od roku 2001 již 10 mld. Kč a z dřívější soběstačnosti před vstupem do Evropské unie ve výrobě vepřového masa tato klesla za rok 2006 na úroveň 78,5% a bude dále výrazně klesat.

Cena zemědělských výrobců u prasat za 9 měsíců 2007 se snížila v průměru na 28,77 Kč/kg živé hmotnosti, což je částka o 3 Kč/kg nižší než ve stejném období v loňském roce, zatímco výrobní náklady výrazně narostly – hranice rentability začíná na úrovni 35 Kč/kg. 

Znamená to, že již dva po sobě jdoucí roky chovatelé prasat vyrábí se ztrátou, což je přímé ohrožení odvětví chovu prasat v ČR. Likvidace chovů by znamenala nevratný proces – trvalý odchod ošetřovatelského personálu mimo oblast zemědělství. Znamenala by také přímé ohrožení firem zpracovatelského průmyslu s třemi tisíci pracovních míst v jatečním průmyslu ve více než 100 subjektech.

Zatímco cena zemědělských výrobců u vepřového masa je dlouhodobě na nízké úrovni, spotřebitelská cena udržuje svoji hladinu z doby vyšší farmářské ceny a spotřebitel v konečném důsledku žádné snížení ceny vepřového masa nezaznamenal.

Pokud připustíme pád odvětví chovu prasat v ČR a z něho vyplývající nedostatek pro český trh nepostradatelného vepřového masa, pak se dočkáme razantního zvýšení spotřebitelských cen.  Podobně, jako tomu je u mléčných výrobků

 

V návaznosti na náš dopis ministrovi zemědělství ze dne 3.10.2007, č.j. 298/2007 a na vývoj situace u nás a v EU od té doby máme za potřebné zahájit realizaci následujících opatření, která by zmírnila dopady těžké krize odvětví chovu prasat v ČR:

V letošním roce:

 1. Dodatečně zařadit v rámci opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Programu rozvoje venkova ČR investiční projekty chovatelů prasat v rámci prvního kola příjmu projektů ve výši cca 85 mil. Kč, které nebyly zařazeny
 2. Navýšit prostředky na likvidaci kadaverů na plnou výši jejich úhrady
 3. Příplatek na čistotu prasat před dodávkou, obdoba Francie.
 4. Příplatek na dopravu.
 5. Zahájit program podpory preventivních provozních zdravotních opatření v chovech – vakcinace, dezinfekce.


V roce 2008:

 1. Zajistit vyhlášení nového kola přijímání projektů Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků s příslibem přijetí všech investičních projektů v chovech prasat. Termín vyhlášení – podle vývoje farmářské ceny, po jejím zotavení
 2. Zajistit prostředky na likvidaci kadáverů v plné výši
 3. Zavést podpory ozdravovacích opatření v chovu prasat pro posílení konkurenceschopnosti a to jak z prostředků EU, tak i z domácích zdrojů
 4. Zvýšit podporu pojištění zvířat prostřednictvím PGRLF na úroveň 30%
 5. Vyhlásit takový program podpory sdružování do odbytových organizací, který přinese skutečnou integraci prvovýrobců
 6. Iniciovat v Bruselu jednání o možnosti zkrmování masokostní moučky v chovech prasat křížem
 7. Řešit zákonem přiměřenost obchodních marží obchodních řetězců a to nejen u vepřového masa
 8. Prosadit systém „Risk managementu“ dotovaného prostředky, které budou získány prostřednictvím modulace z prvního pilíře Společné zemědělské politiky EU

V Praze 20. listopadu 2007

 

Ing. Jaroslav Hajda, CSc., předseda SCHP ČM            

Ing. Pavel Krejčík, CSc., ředitel CENTROODBYT           

Ing. Zdeněk Stávek, gen.ředitel AGROPORK

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Ing. Miroslav Jírovský, předseda ZS ČR

Ing. Zdeněk Koubek, předseda ČMSZP

Ing. Josef Luka, mluvčí sdružení KOPRETINA