KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona o léčivech míří do Senátu

08/11/07

Zdroj: MZe

Stupeň uvolnění prodeje a zabezpečení kontroly využívání veterinárních léčiv se dostává do centra zájmu poté, co Poslaneckou sněmovnou prošel návrh zákona o léčivech.

Jde totiž o to, aby byla zachována možná účinná kontrola využívání zejména těch léků, s jejichž používáním jsou spojena rizika výskytu nepovolených látek v mase a živočišných produktech určených pro lidskou spotřebu. Nyní je na Senátu, jak posoudí novelou navržené mechanismy a zda případně doporučí návrh zákona k dopracování.
 
„Kdyby totiž došlo k přílišnému uvolnění prodeje veterinárních léčiv, zejména těch, po kterých v mase či vejcích zůstávají rezidua – jde především o antibiotika, na stejnou činnost státního veterinárního dozoru by bylo nutno vynaložit mnohem více lidských i finančních zdrojů,“ upozorňuje ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Samozřejmě chovatelé i nadále mají povinnost stanovenou veterinárním zákonem nepodávat zvířatům veterinární léčivé přípravky, jejichž používání není povoleno nebo po nichž zůstávají rezidua v živočišných produktech určených pro lidskou výživu. Všechny tyto povinnosti kontrolují orgány státního veterinárního dozoru. A v podstatě bez ohledu na navržené znění zákona o léčivech jsou tyto orgány schopny zabezpečit dosavadní úroveň kontroly.
 
Pro dosažení souladu s legislativou EU, kterou je ČR vázána, je podle názoru ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy ČR ještě třeba novelu tohoto zákona v některých aspektech dopracovat.

Zařazeno v Aktuality