KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Infomateriály poradí, jak mohou farmáři chránit přírodu

14/11/07

Pro nadcházející programovací období EU připravilo MŽP, spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou společností ornitologickou informační letáky a brožurky zaměřené na aktuální podobu tzv. agroenvironmentálních opatření a přehled finančních zdrojů na ochranu přírody a krajiny.

V informační brožuře Agroenvironmentální opatření České republiky 2007-2013 najdou zájemci stručný popis jednotlivých dotačních titulů, určených pro k přírodě ohleduplnou péči o travní porosty a ornou půdu. Brožura Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny nabízí stručný přehled jednotlivých dotačních programů (národních i evropských) zaměřených na ochranu přírody a krajiny.

Brožura Rozptýlená zeleň v krajině a zemědělská dotační politika seznamuje hospodáře s pravidly registru půdních bloků (LPIS, geografický informační systém evidující využití zemědělské půdy), vztahujícími se k zeleni v krajině. Brožura Biopásy podává především informace o tom, co to vlastně biopásy jsou, jaký mají význam a kde je možné sehnat finanční podporu pro jejich zřízení a udržování.

Informační letáky Biopásy – pomozte naší krajině, Chřástal polní – pomozme mu přežít a Pomozme chránit hnízdiště lučních bahňáků stručně popisují podmínky jmenovaných agroenvironmentálních dotačních titulů, financovaných z prostředků EU.

Publikace vydává Ministerstvo životního prostředí pro zvýšení informovanosti především hospodářů o možnostech využití nabízených finančních prostředků k šetrným způsobům hospodaření a projektům, přínosných pro ochranu přírody a krajiny.

Podrobné informace lze získat na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR – včetně jejích regionálních pracovišť a regionálních Zemědělských agenturách.

Další informace najdete také na webových stránkách http://www.env.cz, http://www.mze.czn a http://www.naturecz.

Zařazeno v Aktuality