KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: Konkurenceschopnost zemědělců se zvyšuje

27/11/07

Zdroj: MZe

Členství České republiky v Evropské unii lze z pohledu českého zemědělství po čtyřech letech i přes některé překážky hodnotit jako velmi pozitivní, Společná zemědělská politika se s ohledem na každoroční příliv finančních prostředků vyplácí. Díky přímým platbám i Programu rozvoje venkova se naše situace a konkurenceschopnost zemědělců zlepšuje.

Na odborném semináři Zemědělská politika 2008, který dnes proběhl v Betlémské kapli v Praze, to uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

„Naše zemědělství je plně ovlivňováno současnou politikou Evropské unie. Ta je v neustálém pohybu a dynamicky se mění. To nám poskytuje velký manévrovací prostor, který se musíme snažit maximálně využít. Zároveň však musíme pečlivě hlídat takové kroky našich evropských partnerů, které by se mohly ukázat jako rozporné s našimi zájmy,“ uvedl v průběhu svého vystoupení Gandalovič.
 
ČR hájí podle ministra zájmy českých zemědělců v Bruselu tvrdě. I v případě, kdy se nepodařilo dosáhnout jasně uspokojivého výsledku, vyústila jednání v přijatelný kompromis, který snížil ztrátu ČR na minimum anebo ji kompenzoval v jiných oblastech. Stejnou cestou, ale mnohem razantněji, chce ministr postupovat i v budoucnu.
 
Jednu z nejzásadnějších změn začínáme podle ministra řešit právě v těchto dnech. Evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová zahájila sdělením Evropské komise Radě a Evropskému parlamentu diskusi k tzv. Health Checku. Jedná se o první text tohoto charakteru, ke kterému má Česká republika možnost se vyjádřit.

„Z hlediska jeho možných dopadů tak máme již nyní jasno v tom, co je pro nás dobré a co naopak představuje zásadní rizika pro naše zemědělství. S jistým zadostiučiněním musím říci, že se v něm promítl hlas České republiky a je v něm počítáno s prodloužením platnosti systému plateb na plochu, tzv. SAPS, pro nové členské země Unie,“ uvedl Gandalovič.
 
Česká republika bude podle ministra podporovat posilování druhého pilíře převodem finančních prostředků z přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova takovým způsobem, aby byly podmínky pro všechny členské státy shodné.

Návrh Evropské komise obsahuje schéma snižování přímých plateb na bázi velikostní struktury podniků. Takový nástroj by ale podle ministra vedl k diskriminačnímu omezování větších podniků a týkal by se zejména České republiky, Německa a Velké Británie. Proto takový návrh ČR rozhodně nepodpoří.
 
Další významnou otázkou bude zachování mléčných kvót – ČR bude prosazovat přechodná opatření, jako např. zvyšování kvót a snižování pokut za jejich překročení, která povedou k úplnému odstranění mléčných kvót v roce 2015.

Obecně pak bude ČR usilovat o reformy, které povedou k větší konkurenceschopnosti evropského zemědělství a zároveň zajistí strategickou míru potravinové bezpečnosti.