KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič chce řešit situaci v odvětví chovu prasat konkrétními kroky

14/11/07

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se chce aktivně zapojit do diskuze o zlepšení tíživé situace v odvětví chovu prasat. Se zástupci chovatelů a Agrární komory České republiky chce o svých návrzích jednat v blízké době.

Cílem jednání musí být podle ministra nejen najít krátkodobá řešení, která by pomohla řešit aktuální problémy chovatelů prasat vzniklé prudkým růstem cen krmného obilí, ale především nalézt shodu na koncepčním postupu, který pomůže obdobným problémům v budoucnu předejít.
„Jednou z variant, jak pomoci zlepšit současnou tíživou situaci chovatelů prasat, je zvýšit příspěvek na likvidaci kadáverů z nynější koruny za kilogram na 2,50 Kč na kilogram vepřového masa. Prostředky na toto opatření by měly být vyčleněny z rezerv ministerstva financí a ministerstva zemědělství,“ uvedl Gandalovič.

Podle ministra je  důležité řešit vzniklou situaci s vizí výhledu do příštích let. Chovatelé by měli klást důraz na zlepšení kvality chovů prasat na jednotlivých farmách. I v tomto ohledu je podle jeho slov ministerstvo zemědělství připraveno podat chovatelům pomocnou ruku.
„Do konce roku chceme zpracovat komplexní program podpory chovatelů prasat za účelem ozdravení chovů. To je cesta, kterou se chceme vydat, abychom podobným situacím v budoucnu předešli,“ řekl ministr.

Petr Gandalovič situaci v odvětví sleduje kontinuálně, se zástupci chovatelů a významných agrárních, obchodních a potravinářských organizací se setkává pravidelně. O situaci v odvětví  diskutoval  s chovateli prasat a představiteli Agrární komory také v průběhu čtvrteční návštěvy porodny prasnic a výkrmny jatečných prasat, farmy PROMO  v Libichově na Mladoboleslavsku.
„Chápu tíživou ekonomickou situaci specializovaných chovů prasat, které nejsou vázány na půdu, a znepokojuje mě. Na řešení této situace se ale musejí podílet hlavně vlastníci těchto podniků,“ upozornil ministr Gandalovič.

Zařazeno v Aktuality