KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární politika bez nás a proti nám

22/11/07

Zdroj: AK ČR

Vážení přátelé,

už třetí odvětví českého zemědělství za jediný rok se propadá.

První je cukrovka s náramně povedenou reformní taškařicí paní komisařky Fischer Boel.

Druhé je len, který během příštího roku zcela zmizí z českých polí.

Třetí je chov prasat a vše spěje k tomu, že na řadě bude po tzv. reformě naše víno.

Jedním z důvodů, proč jsme se dnes sešli je ten, abychom hlasitě a srozumitelně varovali před pádem chovu prasat v ČR a jeho důsledky.

Druhým důvodem proč jsme tady je, abychom jasně a srozumitelně sdělili, že trváme na tom, aby naše názory byly brány vážně. Jsme objekty agrární politiky a nepřipustíme, aby se dělala bez nás a často proti nám.

Římský císař Nero mohl prohlásit, když jel liduprázdnými ulicemi Říma „Není lidu římského“ neboť byl absolutistický vládce. V daném okamžiku měl pravdu, ale nakonec lid římský zůstal a Nero padl. Vztaženo do dnešní doby je sice možno prohlásit, že ministr zemědělství není ministrem zemědělců, jak jsem nedávno slyšel od vysokého činitele MZe, ale je to špatně.

Je ale skoro zázrak, že jsme tady. Mám toho přátelé za sebou už hodně, ale ještě nikdy jsem nezažil takové manévry a zákulisní tahy, jejichž cílem bylo v první fázi naši akci nedopustit a když se to nepodařilo, tak nás alespoň zastrašit.

Musím se ptát:

 Jak je možné, že organizace Děti Země si toto prostranství zablokovala prý k demonstracím proti týrání zvířat od 21. listopadu do 14. prosince poté, co jsme sdělili informaci, že zde chceme stát 23. listopadu?

 Jak je možné, že povolení k této akci, která je svým charakterem v podstatě jenom oznamovací povinností, jsme dostali až v pátek odpoledne, tedy jeden a čtvrt pracovního dne před vlastní demonstrací, na kterou jsme se sjeli z celé republiky?

 Proč mluvčí SVS pan Duben nás na Nově straší, co by kdyby. Rozumějte jakou bychom mohli dostat za pokutu, kdybychom přivedli před ministerstvo živá zvířata

 Zvláště se ptám – je něco takového představitelného v takové Francii či dalších západních zemích?

Takže vážení a milí hráči silových zákulisních hrátek. Zkoušejte to na někoho jiného, ne na nás, kdo vás živí. Stáli jsme tu dříve, stojíme tu i nyní a budeme stát vždy, když to bude potřeba.

Dnes tu jsme proto, že jsme se dostali do situace, kdy se nám nepodařilo v době přiměřené vážnosti situace sednout k jednacímu stolu a vážně se pobavit, co udělat, aby se alespoň přibrzdil volný pád odvětví chovu prasat. A když se potom jednání uskutečnilo, bylo nám sděleno co všechno nejde a pokud to snad někomu jinému půjde, že to v Bruselu zastavíme.

Vadí nám, že v ostatních zemích u toho stolu seděli už dávno.

Vadí nám, že první kroky u nás se započaly až po vyhlášení této akce. Jinými slovy bez ní by zkrátka nenastaly. Na kadávery bylo připraveno 1,50 Kč/kg (v minulém roce to bylo 5 Kč.)

Vadí nám, že jsme měřeni dvojím metrem. Na straně jedné se udělá razantní zákrok proti odbytovým organizacím, které postupovaly v rámci vyhlášených pravidel, ale proti jejich duchu, ne proti právní liteře. Na druhé straně, když jiný dotační titul je hromadně zneužit, chcete-li využit, manželkami farmářů, je klid po pěšině. Princip je přitom stejný – je to proti duchu dotačního titulu ale v liteře jeho právní dikce.

Vadí nám, že problémům ponecháváte volný průběh, zatímco jiní je řeší. Předposlední příklad z Maďarska – pro tento a příští rok vyčlenilo maďarské ministerstvo zemědělství na podporu domácího chovu prasat  16 mil. Euro.

Poslední příklad z Německa – 15.11. schválil německý Bundestag zákaz prodeje potravin za ceny nižší, než jsou nákupní ceny obchodníků.

Ptám se – kdy co schválíte u nás?, na co ještě čekáte?

Další sdělení chci adresovat spotřebitelům. Až tu nebudou česká prasata, respektive až klesnou pod určitou hranici, pak to bude stejné jako s máslem. Ptám se tedy – budeme čekat až se to stane a nebo něco uděláme?

Slova pane ministře, že jsem neporozuměl jednotnému evropskému trhu nám opravdu nepomohou. Naopak, porozuměl jsem mu velmi dobře. A sice tak, že mnoho států pod propagandistickou clonou o regulaci výroby si ji udržely na stejné výši nebo zvýšily, abychom ji my za souhlasu vlastních politiků razantně snížili. Řeč je o násobcích výroby jejich spotřeby. Takže naše diskuse o jistém minimálním prahu soběstačnosti potravin je naprosto oprávněná.

Vážení přátelé,

při demonstraci není místo na podrobnosti a čísla, ale pro ilustraci mně několik čísel dovolte. Od roku 2000 do konce letošního roku poklesnou stavy hospodářských zvířat následovně:

• Drůbež – o 17%
• Prasata  – o 18%
• Skot, který byl už v roce 2000 na 45ti% o dalších 5%

Než se dočkáme peněz z obnovy venkova, tak tu už my prasečkáři nebudeme. Pomoct je třeba ihned.

V roce 2001 jsme utržili za prasata 22 mld. Kč, letos to bude 12,3 mld. Kč.

Ptám se:
• Proč má mít sousední Rakousko na 100 ha 233 prasat, Německo 227 a my 108?

Vážený pane ministře Gandaloviči, vážení členové vlády ČR, vážení čeští politici – sděluji vám z tohoto místa zřetelně a jednoznačně:

– s tímto vývojem nesouhlasíme, tento vývoj nebudeme podporovat

– žádáme vás, abyste s námi zasedli za jednací stůl, za kterým bychom se dohodli na směřování českého zemědělství ve prospěch jeho subjektů, nikoliv ve prospěch naší konkurence,

– žádáme vás, abychom spojili svoje síly a propad českého zemědělství konečně zastavili,

– naším cílem není demonstrovat, naším cílem je problémy řešit. To ovšem není možné bez oboustranné vůle a chuti.

Římem jsem začal, Římem skončím. Žádám všechny politiky, zejména představitele resortu, abyste se přestali chovat ve smyslu úsloví:

„Svaté město Řím padlo, přestože každý konal svou povinnost. Svaté město Řím padlo, protože každý konal jen svou povinnost!“

Jan Veleba na demonstraci před ministerstvem zemědělství 20.11.2007