KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Trvalý vzestup cen zemědělské půdy v Polsku

16/10/07

Zdroj: ÚZPI

Ceny zemědělské půdy v Polsku se od roku 1992 do roku 2007 zvýšily z 500 PLN/ha na 8 977 PLN/ha . Současně se zvyšovalo nájemné za zemědělskou půdu. Ceny a nájemné jsou rozdílné podle řady kritérií.

Současnou situaci trhu se zemědělskou půdou v Polsku ovlivnily dvě události: přijetí zákona o změnách agrární struktury v roce 2003 a také integrace Polska do Evropské unie v roce 2004. Tyto události vytvořily podmínky pro převody vlastnictví zemědělských nemovitostí, přičemž vstup do EU následně způsobil výrazný růst cen zemědělské půdy.

Zákon o struktuře zemědělských podniků schválený Sejmem zavedl liberalizaci ve sféře převodu vlastnictví zemědělské půdy a umožnil aktivnější intervenci státu v této oblasti. Současně přistoupení Polska k EU způsobilo, že polské zemědělství může těžit (i když ne v plné míře) z výhod, jež poskytuje společná zemědělská politika.

Na růst cen zemědělských pozemků působila rovněž možnost využívání přímých zemědělských plateb a zlepšení konjunktury v zemědělském sektoru. Postačilo vyhlášení takových plateb, aby ceny zemědělských pozemků (a nejenom zemědělských) šly nahoru. Přitom nejvíce rostly ceny pozemků méně kvalitních a na druhé straně nejméně se zvyšovaly ceny pozemků nejvyšší jakosti. Podle názoru ekonomů je to důkaz, že vliv konjunktury v zemědělství – která se mimochodem po vstupu do Unie v polském zemědělství výrazně zlepšila – je nadále méně významný, než tzv. mimozemědělské motivace při nákupu půdy: očekávání zisku z titulu vlastnictví (kapitálová renta, přímé platby na plochu, atd.).

Nejzřetelnější obraz změn v cenách zemědělské půdy v Polsku lze pozorovat na údajích Agentury pro zemědělské nemovitosti (Agencja Nieruchomości Rolnych – ANR).

Vývoj cen zemědělské půdy prodávané prostřednictvím ANR (cena ve zlotých za jeden hektar)

Ve stejném období byly ceny zemědělské půdy prodávané privátně (prodej půdy v soukromém vlastnictví) v průměru o 20-40 % vyšší než ceny realizované prostřednictvím Agentury pro zemědělské nemovitosti (ARN).

Podle nejnovějších údajů dosáhla cena zemědělské půdy prodané z rezerv státního pozemkového fondu ve II. čtvrtletí 2007 v průměru 9 174 PLN/ha (2 424,95 EUR/ha), takže se proti I. čtvrtletí 2007 zvýšila o 197 PLN/ha (o 2 %).

Průměrná cena ve velikostní skupině plochy do 1 ha se zvýšila na více než 15 500 PLN/ha, ve skupině mezi 1-10 ha na více než 10 000 PLN/ha a ve skupině mezi 100-300 ha na 9 400 PLN/ha. Naproti tomu ve skupině polností o rozloze od 10 do 100 ha a nad 300 ha byl zaznamenán pokles ceny.

Jednou z příčin rozdílů v prodejních cenách státní a privátní půdy je to, že pozemky prodávané ze státního zemědělského fondu se týkají převážně větších ploch, jejichž jednotková cena (za jeden hektar) je zpravidla nižší než u pozemků s malou výměrou. Například pozemky o rozloze do jednoho hektaru prodávané Agenturou v I. čtvrtletí 2007 činily 11 771 PLN/ha, zatímco pozemky o rozloze nad 300 ha se prodávaly za 8 279 PLN/ha.

Cena zemědělské půdy závisí také na její kvalitě (rozdíly dpodle bonitace). Tak na privátním trhu za jeden hektar kvalitní orné půdy třídy II a III zaplatili v roce 2006 kupující v průměru 12 126 PLN/ha, naproti tomu za méně úrodné pozemky ve třídě V a VI dali jen 6 917 PLN/ha.

Nesporný vliv na cenu zemědělské půdy má také úroveň kulturní úrovně zemědělského sektoru a životního prostředí v daném regionu. V roce 2006 nejvyšší ceny za prodanou ornou půdu na privátním trhu byly dosaženy ve vojvodstvích Velkopolském – 15 785 PLN/ha a Kujawsko-Pomorském – 14 360 PLN/ha, nejnižší naproti tomu ve vojvodstvích Podkarpatském – 4 581 PLN/Ha a Lubuském – 4 771 PLN/ha.

V souladu s růstem ceny půdy se vyvíjela také výše nájemného, které mimo jiné odráží úroveň konjunktury v zemědělství. Nájemné za zemědělskou půdu vyjádřené v kg pšenice za jeden hektar půdy najímané od ANR se vyvíjelo následujícím způsobem:     

Cena nájemného v ukazateli množství pšenice za pronajatý hektar zemědělské půdy

Centrální statistický úřad (Głowny Urząd Statystyczny), který uvádí ceny nájemného ve zlotých za jeden hektar, informuje, že v roce 2006 průměrná výše nájemného za hektar zemědělské půdy na privátním trhu činila 304 PLN, a to při značných diferencích podle regionů od 557 PLN/ha ve Velkopolském vojvodství do 180 PLN/ha v Podkarpatském vojvodství.