KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Soustavné problémy v čínském masném průmyslu

17/10/07

Zdroj: ÚZPI

Sledování jakosti a bezpečnosti masných výrobků, které jsou vyráběny v Číně.

Téměř každý týden dochází v Číně k významnému onemocnění z potravin. Tyto nežádoucí situace nutí čínské orgány k okamžité reakci k přezkoumání jejich příčin.

Může se jednat o přítomnost těžkých kovů, nepovolených barviv, které se v posledních letech objevují často na čínském trhu. Dochází k výskytu nežádoucích látek přítomných například v zelenině, ale i v potravě pro domácí mazlíčky, drůbež a ryby. Nežádoucí látky byly zjištěny celém potravinovém řetězci. Proto musí být jejich přítomnost včas odhalena. Nebezpečný je i opakovaný výskyt vysoce toxických pesticidů, umělých hnojiv a přítomnost zbytků veterinárních léčiv. Nezřídka bývají nebezpečné látky odhaleny i v potravinách, které jsou z Číny vyváženy do jiných zemí po celém světě. Nedostatky se objevují také v surovinách, které se dostávají například do sítě čínských restaurací po celém světě. Proto je nutné tyto zdroje pečlivě sledovat, aby nedocházelo ke kontaminaci potravin a tím i k poškození zdraví spotřebitelů.

Světová zdravotnická organizace sledovala bezpečnost čínských potravin v celém systému od výroby po skladování a prodej. Doporučila neprodleně sledovat a  řešit současnou situaci tak, aby byl zjednodušen spletitý regulační systém. Je třeba plně respektovat platné právní předpisy a dostatečně monitorovat aktuální situaci.

V tak velké zemi jakou je Čína existuje mnoho různých nedostatků, jak se objevuje ve zprávě Světové zdravotnické organizace. V nedávno zveřejněné studii bylo vysloveno, že je nutné účinněji pečovat o zdraví spotřebitelů. Existuje mnoho pravidel pro bezpečnost potravin, všeobecné právní předpisy i unifikované standardy.

V Číně působí i devět ministerstev, které se zabývají zcela nebo jen částečně problémy kolem bezpečnosti potravin. Bohužel mezi jednotlivými ministerstvy chybí koordinace.

Dodavatelé pořádně nedodržují požadavky uvedené v certifikacích v průběhu celého potravinového řetězce. Proto je nutné stále více se věnovat průběžné kontrole. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je potřeba dodržovat kvalitu surovin, posléze potravin, v celém systému z farmy na vidličku. Je nutné přesně stanovit možná rizika a zařadit je do systému kontroly průběhu celého potravinového řetězce.

Potravinářské vývozy z Číny mají vzestupnou tendenci a během posledních deseti let došlo k jejich trojnásobnému navýšení. 

Podle údajů prezentovaných Organizací spojených národů v roce 2005 vyvážela Čína 1,6 milionů tun masa.

V Číně došlo k zamítnutí používání nebezpečných barviv a přídatných látek, včetně antibiotik a používaných veterinárních léčiv, které se vyskytují v mase a v rybách.

Problém čínských potravin tkví v tom, že není snadné dohledat potraviny, v nichž jsou obsaženy nežádoucí přídatné látky. Dochází k prodeji masa bez dokumentace a bez výrobních záznamů. Prodejci z různých oblastí Číny postrádají nutné vzdělání, technické znalosti a znalosti právních předpisů. V celé zemi nelze najednou během jednoho roku zkontrolovat všechny výrobce.

Zdůrazňuje se také, že starost o bezpečnost potravin je nutné sledovat se po celém světě. Proto také v Číně dochází ke zlepšení situace kolem bezpečnosti potravin. Čína plánuje přepracovat pravidla, jež se vztahují k potravinám a bezpečnosti používaných léků. Byla zřízena síť úřadů, které budou působit po celé zemi. Je naplánováno, že do roku 2010 bude vypracován nový kontrolní systém pro vývozy potravin. Počítá se s tím, že budou hlavně prezentována data z průběžných kontrol potravinářských výrob. Čínská vláda tedy slíbila zajistit především kontroly u většiny významných potravinářských výrobků.
   

Zařazeno v Aktuality