KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SMO žádá Gandaloviče o urychlenou výplatu dotací

08/10/07

www.agris.cz

(Otevřený dopis ministrovi zemědělství)

Vážený pane ministře,

již několik týdnů stovky chovatelů skotu a ovcí v západní části naší republiky počítají vysoké finanční ztráty způsobené vyhlášením a rozšiřováním ochranného pásma katarální horečky ovcí (bluetongue).

Přestože se na území ČR dosud nevyskytl jediný případ této nemoci, farmáři z 18 okresů musí respektovat nařízení Státní veterinární správy, které jim zakazuje jakýkoliv přesun zvířat mimo ochranné pásmo.

Bohužel, tento příkaz postihl chovatele v nejméně vhodné době, kdy každoročně probíhá stěhování stád z pastevních areálů a prodej zástavových telat. Pro většinu těchto zemědělců představuje zástavový skot jedinou významnou tržní komoditu a vzhledem k tomu, že na tuto dobu mají farmáři nastaveno splácení bankovních úvěrů, leasingů, závazků vůči dodavatelům atd., je prodej skotu v této době pro ně existenční záležitostí. Jde v podstatě o stejnou situaci, jako kdyby stát hypoteticky vyhlásil v době žní v nejúrodnějších oblastech republiky zákaz pohybu obilí a řepky. Vyhlášený zákaz přináší dotčeným zemědělcům vedle ztrát i problémy s cash flow.

Každý další den zákazu pohybu zvířat mimo pásmo představuje pro farmáře vysoké finanční ztráty a perspektivu opožděných prodejů za nízké ceny. Lze sice využít veterinárních výjimek spojených s uzavřením zvířat, vakcinací, aplikací insekticidů a jiných opatření pro možnost prodeje mimo pásmo, to však mj. představuje další náklady, které vyčíslil Český svaz chovatelů masného skotu.

Problémy jsou však i technického rázu – dobytek zůstává dále na pastvách a pokud se budou tato opatření dále prodlužovat, zemědělci nemají kam již zmíněný mladý skot na zimu ustájit a nemají pro něj ani vytvořenu krmnou základnu. V této situaci lze pak samozřejmě očekávat výprodeje skotu za jakoukoliv cenu.

Vážený pane ministře, jsme si vědomi, že rozhodnutí Státní veterinární správy vychází z legislativy EU a že zde pravděpodobně není příliš prostoru pro „národní“ mírnější postup. Na druhé straně ale jde o rozhodnutí státního orgánu vůči farmářům, kteří tuto situaci nezavinili, na jejichž území se nemoc nevyskytla, ale kterým se naopak každým dnem ekonomická situace zhoršuje.

Situací se zabývalo i členské shromáždění Svazu marginálních oblastí dne 21.9.2007, kde byli mimo jiné přítomni i zástupci MZe a SZIF. Protože vyhlášená opatření zablokovala farmářům tržby v době, kdy musí vyrovnávat své závazky a u mnohých se prakticky zastavil finanční tok, máme za to, že minimum, které může stát pro postižené zemědělce udělat, je urychlit výplatu podpor a při vyplácení upřednostnit postižené okresy, což by dle vyjádření zástupce SZIF nepředstavovalo žádný technický problém, pokud k tomu dostane pokyn od MZe. Dle našeho názoru je to možné i z toho důvodu, že pro letošní rok např. u LFA podpor končí kontrolní období již 30.9.2007 (loni to bylo 15.10.2006).

Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás požádat o tento první krok a aby ministerstvo podniklo i další opatření k řešení této vážné situace v regionech směrem ke zmírnění ekonomických dopadů na postižené zemědělce.

S úctou

Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí

Zařazeno v Aktuality