KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rovnoprávnost pro česká prasata! (Konec chovu prasat v Čechách?)

08/10/07

TISKOVÁ  KONFERENCE  AGRÁRNÍ  KOMORY  ČRBrno, hotel Continental 3.10.2007, začátek 9:30 hodin

V ČR razantně klesají stavy prasat. Proti roku 1981, kdy byl historicky chován nevyšší počet těchto hospodářských zvířat, klesl současný stav na  55,6 % (5.106 tis.ks/2.840 tis.ks). Přestali jsme být soběstační ve výrobě vepřového masa. Vloni jsme pokryli požadavky domácího trhu na 78,5%, v letošním roce zřejmě budeme soběstační ani ne ze 75 %. Disproporce jsou řešeny zvyšujícím se importem vepřového masa, kterého jsme za pololetí letošního roku dovezli 56,5 tisíce tun. Jedná se však o maso nižší kvality, které se používá především do výrobků. Dovážíme i tuk. Přitom vepřové maso domácí provenience je kvalitní, splňuje všechny požadavky spotřebitelů a chov prasat má u nás dlouhodobou a úspěšnou tradici.

Nejvyšší nákladovou položkou ve výkrmu prasat jsou náklady na krmiva, které tvoří okolo 60 % celkových nákladů. V letošním roce vstupují do krmných směsí pro prasata obiloviny, jejichž cena je proti loňsku dvojnásobná. Zdražují se však i další vstupy a to se projevuje zdražením krmných směsí o 60-80 %. Ceny zemědělských výrobců jsou však nadále nízké a stále více nepokrývají vynaložené náklady a rentabilita se již delší dobu dostává do záporu. Nejvíce jsou ohroženy specializované firmy bez půdní držby, které produkují více než polovinu vepřového masa v republice. Producenti vepřového masa se chovají tržně a v řádu desítek s výkrmem prasat končí. Před definitivním rozhodnutím stojí však stovky dalších chovatelů. Nervozita se přenesla i do zpracovatelských firem, které se díky nízké realizaci vepřového masa a masných výrobků postupně také dostávají do „červených čísel“.
V komoditě vepřové maso nemáme především vůči zemím EU-15 stejné tržní podmínky a tím silně trpí konkurenceschopnost domácích subjektů. 

Obávané důsledky:

 V případě, že nedojde k vyrovnání podmínek na trhu, je reálný zánik chovu prasat v Čechách a potažmo i  likvidace domácího zpracovatelského průmyslu.

 Potom přijde expanze dovozu a razantní nárůst spotřebitelských cen, a to podstatně vyšší, než v případě nárůstu za domácí komoditu. Tuto vizi potvrzuje zkušenost s dovozem květin z Nizozemska, dovozem brambor a cukru.   

Závěr:
 K zamezení výše uvedeného vývoje navrhujeme řadu opatření

Brno 3.10.2007, Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR