KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rekordně vysoké ceny zemědělské půdy ve Velké Británii

24/10/07

Zdroj: ÚZPI

Ve Velké Británii se ceny zemědělské půdy zvýšily za první pololetí 2007 o 22,6 % a dosáhly dosud nejvyšší úrovně v historii britského trhu se zemědělskou půdou.

Ve Velké Británii pokračoval během prvního pololetí 2007 vzestupný trend cen zemědělské půdy, které dosáhly dosud nejvyšší úrovně v historii trhu se zemědělskou půdou. Podle zprávy, kterou koncem září publikoval RICS (Royal Institution of Chartered Surveryors), je tento vývoj výsledkem boomu poptávky a nedostatečné nabídky prodávané půdy.

Zpráva RICS uvádí, že průměrná cena zemědělské půdy ve Velké Británii se za období leden až červen 2007 ve srovnání se stejným obdobím 2006 zvýšila o 22,6 % na 8 850 GBP/ha (6 199,43 ERUR/ha). Vzestupný trend cen na trhu se zemědělskou půdou byl zaznamenán už ve druhém pololetí 2006, kdy došlo ke zvýšení průměrné ceny půdy o 18,1 %.

Cena orné půdy se za první pololetí ve srovnání se stejným obdobím 2006 zvýšila o 23,3 % na 9 287 GBP/ha (6 505,54 EUR/ha), cena pastvin a luk vzrostla o 21,8 % na 8 412 GBP/ha (5 892,60 EUR/ha).

Počet obchodních transakcí s půdou v prvním pololetí 2007 klesl o 29 %, to je na přibližně stejnou úroveň jako v prvním pololetí 2004. Avšak podíl prodeje půdy individuálním farmářům se zvýšil na 50 %, což je dosud nejvyšší procento za celou dobu, kdy RICS sleduje a zaznamenává pohyb na britském trhu se zemědělskou půdou. Relativně vysoký podíl nákupu půdy ze strany farmářů se vysvětluje tím, že farmáři se pokoušejí kapitalizovat vyšší ceny zemědělských komodit, to znamená investovat vyšší tržby z prodeje svých produktů do vlastnictví půdy.

Podle komentáře RICS se zvyšuje poptávka po zemědělské půdě jak ze strany zemědělského, tak nezemědělského sektoru. Individuální farmáři důvěřující budoucí rentabilitě zemědělského podnikání nyní více váhají s prodejem své půdy a na druhé straně ve větší míře vystupují na trhu jako kupující. Na druhé straně „Londýňané“ (nezemědělci) nabízející prémiové ceny zvedli poptávku po zemědělské půdě se záměrem využít ji pro bytovou zástavbu nebo jiné nezemědělské využití. 

Zpráva RICS uvádí, že rostoucí poptávka a zvýšená konkurence na trhu se zemědělskou půdou přichází také ze zahraničí. Britskou zemědělskou půdu nakupují nyní také dánští a irští farmáři, kteří chtějí investovat ve Velké Británii, kde ceny půdy dosud patří mezi nejnižší v Evropě.

RICS vysvětluje, že tato kombinace různých typů kupujících zvedá ceny půdy na bezpříkladně vysokou úroveň.

Podle komentáře mluvčího RICS Sue Steera rostoucí ceny komodit a zvýšený zájem o biopaliva se promítly do určitého druhu posedlosti po zemědělské půdě, takže britští farmáři soutěží s investory, zahraničními farmáři a kupci toužícími po vlastnictví nemovitostí pro realizaci módního životního stylu. Ačkoli nabídka půdy k prodeji za první pololetí 2007 mírně stoupla, její množství nestačí k uspokojení požadavků kupujících.

Další informace jsou k dispozici na adrese: http://www.rics.org/Property/Ruralandnaturalassets/Ruralandnaturalassetmarket/RMSH1_f_280907.html

Agra Europe, 2007, č. 2278, s. N/3