KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Polští zemědělci podali téměř 9 tisíc návrhů na přiznání strukturální renty

16/10/07

Zdroj: ÚZPI

Polští zemědělci předložili do konce srpna 2007 Agentuře pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství celkem 8 629 návrhů na přiznání strukturální renty. Polsko je jednou ze zemí EU, která vynaložila na program strukturálních rent nejvíce finančních prostředků.

Polská Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství (Agencja Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictva – ARiMR) ukončila v letošním roce přijímání návrhů od zemědělců na strukturální renty. Zemědělci předložili okresním výborům Agentury celkem 8 629 návrhů, což svědčí o jejich současném velkém zájmu o tuto formu podpory.

ARiMR stanovila roční finanční limity na realizaci tohoto programu. Souvisí to s tím, že v následujících letech až do roku 2013 agentura musí rezervovat peníze pro zemědělce, kteří budou chtít pobírat strukturální renty, až dosáhnou příslušnou věkovou hranici. Základní podmínkou získání této renty je dovršení předdůchodového věku 55 let.

V roce 2008 bude ARiMR znovu přijímat návrhy na strukturální renty. Předseda ARiMR je povinen informovat veřejnost o termínu předkládání návrhů na strukturální renty nejpozději do 31. března 2008. Zároveň může v rámci tohoto programu čerpat rentu (důchody) z jeho aktivity až 50 400 polských zemědělců.

Polsko je jednou ze zemí EU, která věnovala na strukturální renty pro zemědělce nejvíce finančních prostředků. V  polském Programu rozvoje venkova (PROW) 2007-2013 je v rozpočtu vyhrazeno pro tuto činnost více než 2,18 mld. EUR (z toho 1,64 mld. EUR pochází ze společného rozpočtu EU a více než 0,5 mld. EUR z národního rozpočtu).

V celém Programu rozvoje venkova 2007-2013 se na všechny aktivity realizované prostřednictvím ARiMR počítá se sumou 17 mld. EUR, z nichž asi 9 mld. EUR se rezervuje na pomoc malým hospodářstvím (nejvíce v celé EU), v tom jsou obsaženy prostředky na strukturální renty a také na investice v zemědělském sektoru.

Od předložení kompletního návrhu na strukturální rentu má ARiMR 40 dní na jeho posouzení a vydání rozhodnutí o splnění podmínek předkladatelem návrhu, avšak ne dříve, než Evropská komise schválí polský dokument o Programu rozvoje venkova na období 2007-2013. Výbor EU spravující Program rozvoje venkova už koncem letošního července polský program schválil. Zemědělec, který dostane rozhodnutí, bude muset během půl roku zdokumentovat stav svého hospodářství a uvést termín, kdy přestane hospodařit. ARiMR má potom 30 dní na vydání rozhodnutí, kterým se příslušnému zemědělci přiznává strukturální renta.