KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Objev rezistence původce strupovitosti jabloní vůči strobilurinům

25/10/07

Zdroj: ÚZPI

Ve Francii byly přibližně v roce 2002 zjištěny první případy rezistence původce strupovitosti jabloní (Venturia inaequalis) vůči strobilurinům.

Monitoring této rezistence zkouškou klíčení spor in vitro je obtížné, protože poměr klíčení spor polních vzorků je variabilní a obvykle nízký.

Nejběžnější mechanismus rezistence u tohoto typu fungicidů je výsledkem mutace v genu cytochromu b (GI43A). Byly vyvinuty biomolekulární techniky ke zjišťování této mutace v původci strupovitosti jabloní a prokázaly se jako velmi vhodné. Byly uskutečněny analýzy s klíčením spor in vitro a zkoušky PCR na polních vzorcích v letech 2004 – 2006. To výzkumníkům umožnilo zmapovat rezistenci patogenu Venturia inaequalis vůči strobilurinům a monitorovat její postup ve Francii. Ukázalo se, že mutace GI43A se šířila geograficky (zvláště na jihozápadu a jihovýchodu Francie). Tato studie poukazuje na existenci jiných mechanismů rezistence ve Francii než jsou mechanismy mutace GI43A.   

Zařazeno v Aktuality