KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mléčné kvóty

04/10/07

Zdroj: Mze

Tisková zpráva
 Brusel, 27. září 2007
  
Mléčné kvóty
 
Návrh na každoroční navyšování kvót mléka o 5%, který na právě probíhající Radě ministrů v Bruselu předložila polská delegace, naše delegace vedená ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem jasně podpořila. Současné restriktivní omezení produkce mléka kvótami totiž neumožňuje pružně reagovat na aktuální převis poptávky nad nabídkou, která vede k růstu cen na trhu mléka a mléčných výrobků a má dopad na spotřebu mléka a mléčných výrobků. Ta klesá v celé Evropské unii.
 
„Liberalizace systému mléčných kvót je nutná i proto, aby byl systém připraven na zrušení kvót v roce 2015. Pro Českou republiku, tak jako pro ostatní členské státy, je nutné udržet konkurenceschopnost a perspektivu sektoru s ohledem na velké investice, které do něj byly vloženy,“ uvedl mj. ministrzemědělství Petr Gandalovič. „Důsledky současné limitované produkce mléka přispěly u nás také k poměrně výraznému poklesu stavu dojených krav a ke stagnaci dodávek mléka. Průměrné stavy dojených krav se každoročně snižují o tři až čtyři procenta, v současné době jsou stavy již na 410 tisících kusů.“
 
Současná vysoká poptávka po mléčné surovině ze strany českých, německých i italských mlékáren způsobuje od 2. poloviny tohoto roku růst cen mléčné suroviny i růst cen výrobků. Nákupní ceny za mléko od července 2007 pomalu rostou a tento trend bude i nadále pokračovat. Potvrzují to i jednání zástupců zemědělských producentů a zpracovatelů mléka, i když nárůst cen by měl být pozvolný, ne skokový. Zpracovatelé jsou cenově tlumeni odbytem mléčných výrobků zejména v obchodních řetězcích.
 
Ceny zemědělských výrobců za mléko I. a vyšší třídy jakosti vykázaly v červenci oproti předchozím měsícům růst na 7,90 Kč/l, tj. zvýšení od začátku roku o 1,4 %. Cena zemědělských výrobců se podle údajů Českomoravského svazu mlékárenského za měsíc srpen pohybuje na úrovni cca 8,10 Kč/l, tj. meziměsíční zvýšení o 0,20 Kč/l.
 
Ceny na německém trhu se rovněž výrazně zvýšily a poslední nabídky pro české producenty mléka se pohybují na úrovni 9,50 Kč/l. Nabídky italských firem v současnosti dosahují dokonce 11,00 Kč/l. Uvedená situace jasně naznačuje, že dojde k dalšímu vývozu mléčné suroviny, která již v loňském roce představovala více jak 10 % z celkových dodávek mléka, tj. cca 300 mil. litrů (313 tis. tun). Odhady vývozu kalendářního roku 2007 se pohybují na úrovni nejméně 400 mil. litrů (410 tis. tun).
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuality