KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič: O problémech v odvětví chovu prasat chceme jednat

31/10/07

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Petr Gandalovič si je vědom vážnosti situace v odvětví chovu prasat. Je připraven zahájit v blízké době jednání s chovateli.

„Jediným rozumným řešením je oboustranná komunikace a já jsem v tomto ohledu připraven vysvětlit farmářům stanoviska vedení resortu. Uchylování se k nátlakovým akcím nerozumím, ministerstvo vede s farmáři dlouhodobá jednání. Východiskem mohou být pouze koncepční kroky, na kterých se, jak věřím, s chovateli prasat dohodneme,“ uvedl Gandalovič.

Farmáři podle jeho slov mají díky cílenému dotačnímu systému možnost dosáhnout ročně na desítky milionů korun z dotačních programů ministerstva, další prostředky k nim putují z fondů EU.

Z dotačního programu 2.A Udržování a zlepšování genetického potenciálu bylo v loňském roce vyplaceno chovatelům prasat na 30 milionů korun. Dalších téměř7 milionů bylo vyčerpáno v rámci programů 9. A.a Speciální poradenství pro živočišnou výrobu respektive 10.D Podpora evropské integrace nevládních organizací Částka určená na částečnou úhradu odvozu a likvidace kadáverů prasat dosáhla v roce 2006 108 mil. Kč.

„Chovateli prasat byly využity také finanční prostředky na podporu pojištění prasat a chovatelských zařízení ze strany Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu ve výši zhruba 45 milionů korun. Další dotace čerpali také z Operačního programu z Evropské unie,“ upozornil Gandalovič.

Pro letošní rok se dá podle jeho slov očekávat u programu 2.A, 9.A.a., 10.D a Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu podobná výše dotace. U dotačního programu na úhradu odvozu a likvidace kadáverů prasat zatím MZe hledá finanční zdroje.

Situace na trhu s vepřovým masem je celoevropský problém. Na posledním jednání Rady ministrů zemědělství EU, které proběhlo počátkem týdne v Lucemburku, Česká delegace o tíživé situaci informovala a požádala Evropskou komisi o provedení analýzy a hledání systémového řešení. Dále byl 18. října 2007 řídícím výborem EK pro vepřové maso odsouhlasen návrh EK na zahájení podpory soukromého skladování vepřového masa, podle nějž by mělo být možné od 29. října 2007 podávat žádosti o tuto podporu.