KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KLASA znamená prvotřídní kvalitu

01/10/07

Zdroj: SZIF

Výrobky, které na sobě nesou logo národní značky kvality KLASA jsou mimořádné. Od těch ostatních se liší především zaručenou kvalitou. Na potraviny oceněné značkou KLASA se proto můžete spolehnout. Národní značku kvality KLASA uděluje již od roku 2003 ministr zemědělství ČR.

Potraviny, které usilují o prestižní ocenění KLASA, musejí splňovat náročná kvalitativní kritéria. Kromě zaručení nejvyšší kvality a bezpečnosti v procesu výroby je to i kvalita použitých surovin a hlavně nutnost doložit nadstandardní kvalitativní charakteristiku výrobku. Mezi potravinami s oceněním KLASA tedy například nemůžete najít masné výrobky obsahující tzv. separáty, ani jiné náhražky, mléčné výrobky obsahují více mléčné bílkoviny, pekárenské výrobky zase více vlákniny.

Pravidla pro udílení národní značky kvality KLASA se od roku 2003 již několikrát zpřísnila.

Důvodem je zájem nabízet vám, spotřebitelům, co nejkvalitnější potraviny. Značka KLASA je výrobkům udílena bezplatně a výrobci na ni nemají žádný právní nárok. Nelze si ji koupit. Jediným kritériem pro udělení ocenění KLASA je tedy kvalita.

Na to, aby byly výrobky se značkou KLASA skutečně kvalitní dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou. V případě, že odhalí nedostatek, může být výrobku ocenění KLASA odebráno. Značka KLASA je vybraným potravinářských výrobkům udílena na omezenou dobu 3 let. Během té doby je výrobek vystaven kontrolám a pokud se například výrobce rozhodne změnit recepturu výrobku, jež by měla za následek nižší kvalitu výrobku, pak je právo používat značku KLASA rovněž odebráno.

Potraviny oceněné značkou KLASA jsou rozděleny do 10 kategorií. Nejvíce zastoupené kategorie jsou již tradičně maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky a mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky. Dnes můžete najít logo značky KLASA na více než čtrnácti stech výrobcích od více než dvou set výrobců.

Pokud je pro vás při výběru potravin rozhodující kvalita, pak tedy není nic snazšího, než se
orientovat podle loga značky KLASA na obalech výrobků. Na kvalitu výrobků se značkou KLASA se totiž můžete spolehnout.

KLASA = kvalita

  • Záštita ministra zemědělství ČR
  • Kontrola Stání zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy
  • Nutnost splnění certifikátů ISO či HCCP a doložení nadstandardní kvalitativní charakteristiky výrobku
  • Nelze si ji koupit