KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak zabránit podvodům s masem?

17/10/07

Zdroj: ÚZPI

Německo požaduje, aby byl přijat jejich národní systém vyžadující, aby při prodeji odpadu z výroby masa, který není vhodný ke konzumaci lidmi, ale je použitelný ke zpracování na krmivo pro zvířata, byl připojen průvodní dokument.

Mělo by to zabránit možnosti, že obchodník nakoupí vedlejší produkt např. v severním Německu, exportuje ho do Belgie a následně ho opět dodá do Německa, ale již jako maso určené k lidské spotřebě. Právě toto bylo důvodem skandálu, k němuž došlo v létě 2007 v Německu (viz „Skandál kvůli podvodné záměně masa“). Rozsah v jakém bylo maso takto falšováno se stále ještě vyšetřuje, byl však zřejmě větší, než se původně zdálo (ca 180 t). V Belgii je vyšetřována firma, která byla prostředníkem tohoto obchodu. Jedná se o firmu, která není registrována u Belgického úřadu pro bezpečnost potravin (AFSCA) jakožto podnikatel zabývající se potravinami a která ani nemá vlastní sklady. Zboží tedy nebylo fyzicky distribuováno, ale jen papírově.

V EU má být do konce roku 2007 přijat předpis požadující, aby jatečný odpad nepoužitelný ke konzumaci byl označen nesmazatelným inkoustem. Zatím to odsouhlasil výbor SCF. To však nezabrání podvodům, jako byl ten německý, protože opatření se má týkat jen dvou nejrizikovějších skupin odpadů (kategorie 1 a 2 nikoli kategorie 3). Rozšíření požadavku i na kategorii 3 nebylo ostatními členskými státy schváleno z obavy, že by takto obarvený ořez už nejspíš nemohl být použit k výrobě krmiva.

Zařazeno v Aktuality