KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům KIS-ÚK č. 43/2007 seminář k „Evidenci hnojení“

17/10/07

Předmětem seminářů, které se konají v jednotlivých okresech je správné vyplňování formulářů „Evidence hnojení“, kterou jsou zemědělci povinni vést tak, jak to předepisuje zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech