KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dojení vyvolává stres

24/10/07

Zdroj: ÚZPI

Dojení jalovic již před porodem může mít pozitivní vliv na zdravotní stav a mléčnou užitkovost.

Jalovice jsou vystaveny v období porodu extrémnímu stresu a vzápětí přichází ještě stres vyvolaný dojením. Kumulace stresu může být důvodem proč jalovice po porodu přijímají málo krmiva, jsou mnohem citlivější na onemocnění a jejich potenciál pro vysokou mléčnou produkci není plně využit. Proto se jedna pracovní skupina amerických vědců ze státu Indiana rozhodla tento problém vyřešit pomocí dojení jalovic již před porodem, aby byly jalovice v období porodu již na proces dojení navyklé.

Do výzkumu bylo celkem zapojeno 11 jalovic 3 týdny před očekávaným termínem porodu. Jalovice byly v tomto období dojeny dvakrát denně. Dalších 11 jalovic tvořilo kontrolní skupinu a dojení u nich bylo zahájeno až po porodu. Všechny jalovice byly krmeny před a po otelení stejnou krmnou dávkou. Jalovice dojené již před porodem dosahovaly v průběhu prvních 14 dnů laktace vyšší mléčnou užitkovost než kontrolní zvířata. Také příjem sušiny krmiva byl u pokusných jalovic vyšší v průběhu prvních měsíců po porodu. I přesto byla u těchto prvotelek nastolena zřejmá negativní energetická bilance.  
 
Ačkoliv v době telení vykazovaly pokusné jalovice symptomy mastitidy častěji, v průběhu prvních měsíců po porodu byl počet somatických buněk v jejich nadojeném mléce nižší v porovnání s prvotelkami pokusné skupiny. Stejný trend byl zaznamenán po celou dobu laktace.
 
Celkově výsledky výzkumu prokázaly, že dojení jalovic ještě před nástupem porodu může mít pozitivní vliv na zdravotní stav mléčné žlázy, mléčnou užitkovost a celkový zdravotní stav.

Zařazeno v Skot, WELFARE