KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Den techniky biologického zpracování odpadů

05/10/07

Zdroj: ZERA

 Den techniky BIOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Vstup je zdarma.

Místo konání: kompostárna CMC Náměšť (u Vícenic)

Datum: 11.10.2007 od 10:00

 

Akce se koná v rámci MEZINÁRODNÍ KONFERENCE –BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi,se zaměřením na využití vhodných technologií pro údržbu krajiny.

Konference se uskuteční  9. – 11.10. 2007 v Hrotovicích a na kompostárně CMC Náměšť. 

Více informací ZDE.

 

Zpracování bioodpadů – doplňkový příjem pro zemědělce

Bioodpady jsou aktuálním tématem ve vztahu k životnímu prostředí. Skleníkové plyny produkované sládkovanou biomasou a velký objem, který při skládkování zaujímají bioodpady přinutil celou Evropskou unii k opatření, která vedou k omezení ukládat biologicky rozložitelné odpady na skládky. I Česká Republika zareagovala na tuto situaci,  rozhodnutím o povinně odděleném sběru bioodpadů. Podle současné legislativy by povinnost odděleně sbírat bioodpady měla pro obce platit od roku 2010.

Plošné zavedení sběru bioodpadů vyvolá potřebu vybudování nových zpracovatelských zařízení. Ekonomicky a technologicky nejpřijatelnějším způsobem zpracování bioodpadů je kompostování. Jak ukazují zkušenosti např. z Rakouska, je velmi vhodné vybudování sítě kompostáren s maximálním zapojením všech obyvatel obcí včetně v místě produkujících zemědělských farem. Toto spojení je velmi příhodné a logické. Zemědělci mají mnoho praktických zkušeností, jak zacházet s organickou hmotou, disponují potřebnou technikou a často mají k dispozici i vodohospodářsky zabezpečené plochy. Další velkou výhodou je, že v zemědělské kompostárně odpadá často obtížně řešitelný problém, kam s kompostem. Nejen, že využitím kompostu dodává zemědělec půdě tolik potřebnou organickou hmotu a živiny v dobře využitelné formě pro rostliny, ale  příjmy za zpracování bioodpadu mohou velmi příznivě ovlivnit ekonomiku tohoto způsobu podnikání.

Více o tomto tématu se dozvíte na konferenci

Ing. Lucie Valentová, Ph.D.

ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura

V. Nezvala 977

Náměšť n. O.

 Tel: 724 144 401

 www.komposty.cz

 

 

Zařazeno v Pozvánky