KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bluetongue a národní výstava masného skotu

01/10/07

Zdroj: CSCHMS

Slovo bluetongue je v posledních několika dnech a týdnech velmi často skloňovaným termínem. I ti, kteří před měsícem neměli ani tušení, co se pod tímto "tajemným" výrazem skrývá, nyní určitě již alespoň základní povědomí mají.

S tím, jak toto povědomí roste, se paradoxně zvyšuje i počet otázek, na které odpovědi buď neznáme vůbec nebo se různí či se často mění. A tak nám nezbývá, než se na odpovědi ptát chytřejších, zkušenějších, pátrat u kolegů a odborníků či zkusit hledat na internetu. To, co víme se vám snažíme průběžně předávat.

Když se svaz minulý týden rozhodoval, jak bude pokračovat organizace národní výstavy masného skotu, bylo nutné na většinu otázek odpověď znát, neboť jinak by rozhodování nemohlo být objektivní a podložené racionálmími úvahami. Proto jsme „bombardovali“ Státní veterinární správu, ale i Krajské správy s dotazy, co se stane když… Chtěli jsme slyšet oficiální názor na to, jak SVS pohlíží na přesuny zvířat z ochranných pásem, názor jak by reagovali kompetentní veterináři v čistých oblastech, pokud by tam bylo vráceno zvířete, které se setkalo se zvířetem pocházejícím z ochranné zóny; chtěli jsme vědět, jak postupovat při přesunech, jaká vyšetření se musí udělat, kdy a kolik to bude stát a mnoho dalšího. Setkávali jsme se však z odpovědmi mnohdy velmi různorodými či dokonce protichůdnými. Abychom získali oficiální stanovisko, museli jsme podat písemnou žádost. V dopise jsme státní správu žádali, aby ujednotila postup krajských správ v postoji k přesunům zvířat na výstavu, neboť některé KVS byly ochotny za dodržení určitých podmínek přesuny povolit, jiné striktně odmítaly. Chtěli jsme rovněž znát postoj SVS, zda se nechystá výstavy zakázat.

A jaké reakce se nám dostalo? To, co platilo ústně až do odeslání naší žádosti na SVS, po obdržení jejich odpovědi již neplatilo. Původní povinnost sérologického vyšetření (rozuměj lacinějšího) se změnila na nutnost virologického vyšetření (již za cca 900 Kč,-/ks) v období 14 dnů před přepravou na výstavu. Den po doručení první odpovědi SVS navíc vytvořila dodatek, ve kterém stanovila povinnost, že skot musí být v období 14 dnů před odběrem vzorku na virologické vyšetření až do přemístění na výstavu chráněn před vektory nákazy – tiplíky rodu Culicoides buď umístěním ve stáji zabezpečené před vniknutím vektora, nebo insekticidními přípravky. Toto vše jsme obdrželi 19., resp. 20. září 2007. Každý, kdo chodil na základní školu, si snadno umí spočítat, že tyto termíny jsou v podstatě nerealizovatelné, o technických problémech a finanční náročnosti ani nemluvě. Tím byla v podstatě zodpovězena otázka, zda na výstavu budou moci jít i zvířata z chovů, které spadají do oblastí ochranných zón. Dle přihlášek na výstavu bylo zjištěno, že takto přijdeme o cca 59 kusů, přičemž některá plemena nebudou na výstavě díky tomu vůbec (např. hefeford), jiná velmi citelně oslabena (např. masný simentál – pouze 7 kusů). To byla první závažná trhlina…

Nutno podotknout, že výše zmíněné je platné pouze v době aktuální nákazové situace, tj. v těchto dnech. Pokud se nákazová situace změní, mění se stanovisko SVS. S ohledem na velmi rychle se měnící situaci u našich sousedů bylo nutné postupovat spíše s ohledem na variantu, že se bluetongue buď objeví i v jiné oblasti Německa a ochranné pásmo se posune do dalších okresů, či se dokonce onemocnění objeví v České republice. Rovněž signály z nezasažených (zejména moravských a jihočeských okresů) ukazovaly na to, že se jednak někteří chovatelé svá zvířata na výstavu za současného stavu bojí dát, ale také na to, že některé KVS přistupují ke zvířeti, které se setká s jedincem z ochranné zóny, jako k "nemocnému" a mohly by se uchýlit k nařizování povinné karantény a věcí tím spojených (veterinární zkoušky apod.). Výbor proto musel důkladně zvažovat všechna pro a proti nejen za současné situace, ale zejména s ohledem na případné komplikace, které by nastaly, pokud by se posunala hranice ochranného pásma směrem do vnitrozemí.

Nikdo z těch, kteří o osudu výstavy rozhodovali, nechtěli dopustit stav, že by se při nejhorší variantě ochranné pásmo těšně před výstavu nebo během ní posunulo až do Prahy a zvířata by musela být karanténována a opakovaně vyšeřována na výstavišti. Toto by znamenalo nedozírné technické komplikace spojené s obrovskými finančními náklady, které by musel někdo uhradit. A jelikož pořadatelem je svaz, náklady by šly na jeho účet, což by mohlo znamenat konec jeho existence.

Po dlouhé a složité diskuzi se proto výbor jednomylsně usnesl, že s ohledem na všechny současné okolnosti, ale zejména případné varianty dalšího vývoje, bude vhodnější výstavu zcela zrušit. I když už bylo vykonáno mnoho práce spojené organizací výstavy a proteklo mnoho financí, ztráty spojené se zrušením výstavy těšně před jejím zahájením by byly mnohem vyšší. Nyní nezbývá, než důkladně "uhasit požár", který se po rozhodutí výstavu zcela zrušit rozhořel.