KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení výroby bioethanolu

05/09/07

Zdroj: AK ČR

Společnost Agroetanol TTD, a. s. zahájila v  lihovaru Dobrovice dne 24. srpna 2007 opětovně výrobu kvasného bezvodého lihu pro přimíchávání do pohonných hmot. Společnost Agroetanol TTD je prvním českým výrobcem bezvodého lihu, který zpracovává zemědělskou komoditu na nepotravinářské využití.

Základní surovinou pro výrobu je cukrová řepa, která je dodávána celkem od 450 pěstitelů. Společnost zahájila výrobu lihu již v  říjnu 2006 a během své první kampaně, která trvala do konce prosince 2006, vyrobila cca. 150 000 hl lihu.

Samotná výstavba lihovaru byla rozdělena na 2 etapy, ta první umožnila lihovaru vyrábět líh pouze v  cukrovarnické kampani (září – prosinec) a ta druhá, která byla dokončena v  tomto měsíci, umožňuje lihovaru celoroční provoz. Rovněž se zvýšila zpracovatelská kapacita na 2  500 hl lihu/den a došlo ke zlepšení kvality, která odpovídá všem požadavkům zákazníků. Celkově bylo proinvestováno do výstavby moderního lihovaru, který je plně srovnatelný s  evropskou konkurencí, 1,3 mld. Kč. Společnost Agroetanol TTD očekává výrobu v  letošní kampani ve výši 800  000 hl lihu, což téměř dvojnásobně pokryje požadované 2 % přimíchávání bioethanolu do benzinu, které začne v České republice od 1. 1. 2008.

Společnost Agroetanol TTD je již plně připravena zahájit dodávky bioethanolu všem českým zákazníkům. Vzhledem k nízkému % podílu bioethanolu v pohonných směsích je však společnost Agroetanol TTD nucena část své produkce vyvážet do okolních zemích jako je Německo, Polsko, atd. Vzhledem k tomu, že na českém trhu se začínají prodávat automobily označované jako FFV (flexible-fuel vehicle), které jsou schopné jezdit i na vysokoprocentní ethanolovou směs, tzv. E85 obsahující 85 % bioethanolu a 15 % benzinu, zvažuje společnost Agroetanol TTD výrobu tohoto paliva.