KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozpočet 2008 pokročil

25/09/07

Zdroj: AK ČR

Vláda schválila rozpočet 2008. Po celé řadě jednání se nám podařilo dosáhnout prvního a rozhodujícího cíle – na návrh ministra financí a za podpory premiéra vlády byly schváleny doplňkové přímé platby TOP UP ve výši 7,2 mld. Kč, což je námi požadovaná úroveň.

Stalo se tak už ve vládním návrhu poprvé, doteď jsme dofinancování této pro každého českého zemědělce (nejen členů Agrární komory) důležité rozpočtové položky řešili vždy až při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu v Parlamentu. Letos se tak stalo už v rámci vládního návrhu, za což musím vládě poděkovat.

Druhá rozhodující položka, národní dotace, byla schválena na úrovni 950 mil. Kč, což je o 340 mil. Kč méně, než je letošní skutečnost. Chybějící peníze lze podle našeho názoru najít, dokonce víme kde. Za tím účelem zahájíme neprodleně jednání s poslanci, především pak se zemědělským výborem Parlamentu. První kontaktní jednání už proběhlo a byla nám přislíbena podpora. Nepochybuji o tom, že řešení stejně jako v minulých letech najdeme. Nepochybuji o tom, že zodpovědní pracovníci Agrární komory v terénu splní úkol a se všemi místně příslušnými poslanci projednají náš analytický materiál „Východiska ze snižování rozměru českého zemědělství“, který pomůže pochopit naše objektivní potřeby.

A abych byl úplný, na naši žádost byl do rozpočtu vrácen dotační titul 10D na evropskou integraci v plné výši 15 mil. Kč, který byl původně vyškrtnut ( z něho se financuje naše práce v orgánech a pracovních skupinách COPA COGECA včetně části honorování našeho stálého zástupce v Bruselu).

Jan Veleba, prezident AK ČR