KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reforma přinese zvrat

25/09/07

Zdroj: AK ČR

„Jsem velmi rád, že mohu být přítomen na tomto reprezentativním fóra významného segmentu zemědělství ČR, kterým Zemědělský svaz nepochybně je. Předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský přednesl faktograficky a koncepčně velmi hodnotný příspěvek.

Za sebou máme návštěvu šéfa největšího agrárního systému Evropy francouzského ministra zemědělství Michela Barniera. Právě on tu zanechal poselství, myšlenky, které nelze odbýt mávnutím ruky a které je třeba respektovat a zabývat se jimi,“ uvedl na semináři ve Žďáru nad Sázavou prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

Na slavnostní večeři v Lichnštejnském paláci Michel Barnier vyslovil následující teze:
• základem je potravinová soběstačnost, která mimo jiné znamená pracovní místa,
• zemědělství si zasluhuje být ve středu dění, vyžaduje moderní politiku,
• je třeba stanovit cíle po roce 2013 – zejména proti konkurenci nových agrárních mocností mimo Evropu,
• funkce zemědělství:
– funkce obživy,
– funkce rozvoje území.

Moje otázka zní – lze najít výstižnější a stručnější věty pro stanovení linie zemědělství? Druhá otázka zní – žijeme my, čeští zemědělci, snad v jiné Evropě, když musíme permanentně bojovat za nejzákladnější principy a postoje? Kdy kdo z tohoto sálu naposledy slyšel od vrcholného představitele, že zemědělství má první funkci, kterou je obživa? Možná kdysi, před patnácti lety. Byly doby, a není to tak dávno, kdy jsme se styděli užívat slovo výroba.

Funkce – rozvoj území

Kdo z vás slyšel o funkci rozvoje území? Nikdo. Zato jsme slyšeli, slyšíme a čteme úplně jiné teze. Třeba od Tomáše Douchy v Hospodářských novinách ze dne 6. září: „Chceme ve prospěch zemědělců – to je dvou procent již tak mimořádně podporované populace – zvyšovat ceny potravin pro více než deset milionů spotřebitelů? Zmiňuje-li prezident agrární komory vysoké marže řetězců, pak připomínám: u našeho průměrného zemědělského podniku podle posledních reprezentativních údajů dosahovala v roce 2005 marže 48 procent a včetně dotací dokonce 74 procent“. Pokládám tyto výroky za klukovinu, která nemá obdoby, a které ukazují bídu české agrární politiky. Vždyť pan Doucha byl za předchozí ministryně prvním náměstkem.

Příklad číslo dvě, děkan národohospodářské fakulty VŠE docent Švarc, výrok na večeři s ministrem zemědělství 11. července: „není třeba se soustřeďovat na vysokou výrobu, stačí, že jsme první ve výrobě štramberských uší a olomouckých syrečků“.

Leč vážení a milí odpírači role českého zemědělství – přišla jiná doba a zemědělství se bude řídit jinými zákony a půjde po jiných cestách. Přišla doba, která zaskočila všechny, kterou nezachytil jediný prognostik či činitel Evropské unie. Jeden příklad za všechny – ještě nedávno jsme se učili o reformě mléka, o ceně kolem sedmi korun a najednou má Evropa málo mléka a našim chovatelům je nabízena cena ze zahraničí 9,57 korun za litr. Je málo obilí, drůbežího masa, másla a dalších produktů. Jestliže předminulou neděli moderátor Václav Moravec řekl za mě, že se ceny potravin zvýší o 25 procent, řekl málo. U drůbežího masa, mléka, pečiva to bude víc.

Aby bylo jasno, můj přesný výrok zněl: „Já si myslím, že ty celkové změny, ten tlak nahoru nemůže být nižší než dvacet procent, a to si myslím, že se držím poměrně nízko“.

Přišla doba, kdy nastane renesance hodnot, renesance našeho stavu a zemědělství bude postupně doceněno. Nejde přitom jenom o nějaký výkyv či amplitudu, jde o objektivně novou a trvalou situaci.

Přišla také doba, která přinese kvalitativně nové problémy. Dovolte, abych se o těch základních okruzích a jejich řešení zmínil:

Rozpočet 2008

Ministerstvu zemědělství chybí v návrhu rozpočtu 1,5 miliardy korun. Pokud nedojde k navýšení, pak nastává po dvou letech situace, kdy dojde ke snížení top-up plateb a národních dotací. Tato skutečnost je pro nás nepřijatelná a naší povinností je stanovit taktiku, jak docílit změnu.

Promítnutí cen obilí do živočišné produkce

Ceny obilí se podaří promítnout do cen drůbežího masa, do cen vajec a do cen mléka. Pomalu půjde tento proces u hovězího masa a velký otazník jsou ceny prasat. Agrární komora v současné době provádí monitoring potřeby finančních prostředků na dokončení modernizování tohoto odvětví a poté přijde s návrhy. Není ale třeba dělat předčasné závěry. V tomto měsíci bude spolková vláda Německa jednat s Čínou o navýšení exportu vepřového masa.

Obchodní řetězce a zákon o hospodářské soutěži

Situace je dál neudržitelná a náš tlak na legislativní ošetření alespoň nejzákladnějších praktik a zvůle obchodních řetězců bude sílit.

Dále chci sdělit, že naděje, že řetězce zadrží zvyšování cen potravin, jsou liché. Zbavili jsme se za oslavných fanfár potravinové soběstačnosti a významnou část potravin dovážíme. Pokud budou v zahraničí dražší, budou dražší i u nás.

Příprava na předsednictví v Evropské unii

Nestačí nám a nespokojíme se s přípravou formou korespondence a vyjadřování se k jednotlivým pozičním návrhům. Chceme pravidelnou komunikaci a diskusi. To je nepochybně naše právo, to je nepochybně v demokracii základní forma jednání. Připomínám, že ve Francii je k tomuto účelu zřízen výbor, který se pravidelně schází. Předsedá mu ministr zemědělství a členy jsou všechny zainteresované strany, včetně zástupců farmářů.

Přehodnocování výsledků žní

Je pravda, že jsou velmi vysoké ceny obilí a řepky. Také je pravdivé, že do resortu přijde více tržeb, než tomu bylo v předchozích letech, ale aby bylo jasno – o devět miliard korun méně než v roce 2001. Dále připomínám, že financujeme svou výrobu ze 42 % z cizích zdrojů, že aplikujeme výrazně méně hnojiv a chemie, že své lidi odměňujeme tak, že uzavíráme žebříček průměrných mezd národního hospodářství. Žádám proto odborné pracovníky státní administrativy o odbornou argumentaci zasazenou do časového kontextu. Musí být ještě mnoho takových roků, abychom vyrovnali náskok konkurence zemí EU-15.
Nestačí ale jenom dobré roky, musí být dosažen konsensus, který povede ke změnám české agrární politiky v rámci společné zemědělské politiky. Tento směr agrární komora sestavila v materiálu „Východiska ze zmenšování rozměru českého zemědělství“, který začínáme projednávat se zákonodárci i představiteli resortu.

Návrh novely transformačního zákona

Soudě z reakcí politiků, s kterými jsme o tomto návrhu jednali (například s předsedou KDU-ČSL v minulém týdnu), tento návrh parlamentem nemá šanci v tomto pojetí projít. Téma ale přenechám povolanějším osobám s tím, že představenstvo agrární komory se k problému postavilo jasně a transparentně.

(Text zpracován z přednášky na semináři ve Žďáru nad Sázavou.)

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR